Hoppa till innehållet

Om projektet

Inom ramen för projektet kommer vi att arbeta brett ut mot hela universitetet. I ett första skede har en kartläggning av den forskning och verksamhet inom området Lärande som redan finns påbörjats.

Olika workshop kommer att genomföras, både i syfte att synliggöra befintlig forskning och verksamhet, men även att diskutera kommande strategier och visioner. Genom att samla forskare från olika ämnesfält kring Lärande kan nya samarbetskonstellationer och idéer uppstå, t.ex. i form av forskningssamverkan, nya forskningsansökningar och forskningsprojekt. I förlängningen är målsättningen att Lärande som område kan sätta Luleå tekniska universitet på kartan vad gäller just forskning och innovationer i anslutning till lärande.

Schematisk skiss över projektorganisationen

Förväntat resultat av arbetet med FIO Lärande är:

  • att tematiska områden/frågeställningar/målbilder etc. har identifierats och bearbetas,
  • att det finns en utarbetad strategi för hur universitet ska kunna ta en framstående nationell/internationell plats inom området Lärande,
  • att det finns en utarbetad strategi för ökad forskningsfinansiering inom området Lärande,
  • att det finns en ökad medvetenhet och engagemang kring frågor rörande området Lärande vid universitetet, 
  • att genom att samla forskare från olika ämnesområden kring Lärande kan nya samarbetskonstellationer uppstå, t.ex. i form av forskningssamverkan, nya forskningsansökningar och forskningsprojekt,
  • att det finns ett gediget underlag för att kunna fatta beslut om ev. nytt/nya profilområde(n) inom Lärande.