Publikationer

Artikel i tidskrift

En skenbar tydlighet? (2019)

En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal
Florin Sädbom. R, Bäcklund. J, Anderström. H, Manderstedt. L
Högre utbildning, Vol. 9, nr. 1, s. 48-60
Artikel i tidskrift

‘We Can and We Want To’ (2019)

People with Disabilities Intra-acting with Researchers and Technology in Research
Näslund. R, Gardelli. Å
Work Based Learning e-Journal International, Vol. 8, nr. 1, s. 67-84
Konferensbidrag

Beyond the boundaries of the classroom (2018)

Interpersonal relationships in thetransformation from (edu)room to (edu)roam
Alerby. E, Kostenius. C
Ingår i: NERA2018 - 46th Congress, Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, 2018
Artikel i tidskrift

Don’t Ask Me Why (2018)

Preschool Teachers’ Knowledge in Technology as a Determinant of Leadership Behavior
Öqvist. A, Högström. P
Journal of Technology Education, Vol. 29, nr. 2, s. 4-19
Artikel i tidskrift

Education in Diversity – Diversity in Education (2018)

Students with Visual Disabilities in the Sultanate of Oman
Profanter. A, Näslund. R, Al-Said. S
Al-Raida - The Pioneer, Vol. 42, nr. 2, s. 1-21
Konferensbidrag

Evolving Bildung and the Question Concerning Technology (2018)

Ekberg. N, Schwieler. E
Ingår i: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation, Streaming media and meaning making: issues of (sounding) arts, technology, democracy, education  and communication – Spotify as a case, 2018
Kapitel i bok, del av antologi

Improving learning outcomes in the Swedish school system (2018)

Kokkola. L, Öqvist. A, Gardelli. Å, Lindström. L, Nordlund. M
Ingår i: Addressing Societal Challenges
Konferensbidrag

På spaning efter teknikmedvetenhet hos lärare (2018)

Högström. P, Faarinen. E
Ingår i: Tekniken i skolan, Luleå, 25:e september, 2018, 2018