Hoppa till innehållet
Caroline Graeske
Caroline Graeske, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Samverkan för praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete

Publicerad: 13 november 2019

Sedan 2019 deltar Luleå tekniska universitet i försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) som strävar efter att främja strukturer mellan akademi och skola.

– ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen under fem år fram till 2021. Tanken är att vi ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolverksamhet vad gäller forskning, utveckling och lärarutbildning, säger Caroline Graeske, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Glapp mellan teori och praktik

Idag upplever många att det finns ett glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Men skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och därför finns ett stort behov att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan skola och akademi. 

– Vi har skrivit ett så kallat ULF-avtal med Umeå universitet som är en av de fyra noderna som håller i och organiserar försöksverksamheten. I det avtalet förbinder vi oss bland annat att utveckla just hållbara långsiktiga strukturer för samverkan men också att jobba med utveckling av examensarbeten i samverkan, forskningscirklar och seminarier, samt olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt i ”symmetrisk och komplementär” ulf-anda som innebär att skola och akademi forskar tillsammans, säger Caroline Graeske och fortsätter.

– Det är viktigt här att forskare forskar med skolverksamheten, inte på den. Det är också viktigt att skolverksamheternas behov och utmaningar utgör grund för projekten.

Stärka samverkan

Under hösten har ett antal workshops anordnats på Luleå tekniska universitet där deltagarna diskuterat vad som behöver göras för att stärka samverkan för framtidens lärande och hur detta ska ske.

– Det finns redan många goda idéer och dessa ska nu tas vidare och förankras hos huvudman och skolchefer. Nästa steg är att teckna lokala avtal med huvudmän. Vi arbetar också för att skapa ett samverkansråd där representanter för skolhuvudmän och akademi ingår, säger Caroline Graeske.

Kontakt

Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»