Hoppa till innehållet

Utbildning Lärande Forskning - ULF

Regeringen har gett uppdrag åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning.

Försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Luleå tekniska universitet ingår i arbetet genom samverkan med Umeå universitet.

Möte
Open space-möte om..

Samverkan och långsiktigt engagemang för forskningsbaserad skola och verksamhetsnära forskning.