Forsknings- och innovationsområde rymd
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rymd

Rymden är numera ett strategiskt viktigt forskningsområde vid Luleå tekniska universitet. – Universitetets rymdsatsning ligger helt rätt i tiden, säger Jonas Ekman, professor i industriell elektronik och prefekt vid Institutionen för system- och rymdteknik, som ska leda arbetet.

Teknikutvecklingen skapar nya möjligheter när det gäller att få instrument ut i rymden. Satelliter som tidigare kunde väga upp emot ett och ett halvt ton och ta flera år att bygga till en extremt stor kostnad, kan nu byggas på kort tid, i liten storlek och för en avsevärt mindre summa pengar. De små satelliterna kan liksom sina föregångare till exempel användas för kommunikation, mätningar och observationer. I fjol byggde forskare vid Luleå tekniska universitet en minisatellit i projektet QB50, en satellit som sedan skickades upp i omloppsbana runt jorden.

Tack vare teknologin har rymden helt enkelt  blivit mer lättillgänglig och allt fler aktörer ser rymdforskning som en möjliggörare även på jorden. Med hjälp av allt mer sofistikerad teknik skulle rymden kunna bidra till lösningen av FN:s 17 globala mål och således åstadkomma förändring när det gäller fattigdom, ojämlikhet och klimatkris och främja fred och rättvisa.

– Allt fler vill ut i rymden och det kan på sikt få många positiva konsekvenser även på jorden, förklarar Jonas Ekman.

– Med instrument ombord på små satelliter kan det till exempel bli möjligt att följa utvecklingen av glaciärsmältning, hur arida områden sprider ut sig och bevaka skogsbränder för helt nya aktörer.

Relevant forskning 

Och även Sverige har börjat se rymdens potential. Nyligen konstaterade en statlig utredning att det finns förutsättningar för att skjuta upp minisatelliter från Esrange utanför Kiruna, en önskan som i flera år framförts av det statliga rymdbolaget SSC. Kirunas geografiska läge är optimalt för att både skicka upp satelliter och ta emot data från dem. 

– Luleå tekniska universitet passar väl in i det här sammanhanget. Vi har utbildning, forskning och kan skapa innovationer knutna till små satelliter och stora datamängder, säger Jonas Ekman. 

– Gemensamt med andra aktörer, till exempel Institutet för rymdfysik, kan vi bidra till hela kedjan kring en satellit, från byggandet av instrument till satellitplattformar. Våra befintliga forskargrupper på rymdområdet och närliggande områden passar in i den här utvecklingen ypperligt; forskning kring instrumentutveckling, små satelliter och mineralutvinning på asteroider.

Nya utmaningar

Under det kommande året ska det genomföras en rad aktiviteter inom ramen för det strategiskt viktiga området rymd. Behovet av att erbjuda en ny rymdutbildning ska ses över liksom möjligheten att skapa ett tredje rymdrelaterat forskningsämne.

– Forskning inom stora datamängder och kopplingen till energifrågor är två exempel på områden som är relevanta. När antalet små satelliter i rymden blir allt fler skapas en oerhörd stor mängd data som ska plockas ner och tas om hand. Där uppstår ett kunskapsfält som behöver mer uppmärksamhet, säger Jonas Ekman.

Fokus ska också läggas på forskningsfinansiering och arbetet med att bygga upp en centrumbildning inom rymd, fortsätter.

– Vi hoppas dessutom kunna fortsätta vårt arbeta tillsammans med några av våra nyckelaktörer inom industrin: SSC, Omnisys Instruments, GKN Aerospace och RUAG. Målet är att även fortsättningsvis vara deras akademiska partner och visa att vi verkligen är näringslivets universitet.

Kontakt

Jonas Ekman

Jonas Ekman, Professor, Prefekt

Telefon: 0920-492828
Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik