Hoppa till innehållet

SUN – Naturresurser för hållbar samhällsomvandling

Vi tar fasta på att Sveriges, och länets, tillgångar på naturresurser i form av malm, skog och vatten är av central betydelse för att förverkliga den samhällsomvandling som krävs för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Vår vision är att Luleå tekniska universitet, genom att bedriva världsledande forskning kring långa hållbara värdekedjor och hantering av målkonflikter i en naturresursbaserad samhällsomställning, ska vara en självklar samverkanspartner i samhällets och industrins hållbarhetssträvan.