Hoppa till innehållet
Attraktivt samhällsbyggande

Attraktivt samhällsbyggande

Attraktivt samhällsbyggande stärker hållbara och attraktivt byggda livsmiljöer i kallt klimat genom utmaningsdriven forskning och utveckling av innovativa och holistiska system och artefakter

Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande städer med socialt och miljömässigt hållbara system för bostäder, trafik, energi- och vattensystem mm. En extra utmaning är att utforma fungerande stadsmiljöer även i områden där klimatet är mycket kallt.

Samhällets många och relaterade behov skapar komplexa och svårlösta globala samhällsutmaningar. Väl fungerande städer utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen i ett land, och är nödvändiga för vår välfärd. Idag bor mer än 1 miljard människor i områden med kallt klimat. Att bygga och organisera attraktiva städer med bostäder, arbetsplatser, köpcentra och infrastruktur i kallt klimat, så att trafik, transporter, energi och vattenförsörjning fungerar för alla invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt är extra utmanande.

Luleå tekniska universitet är ett av fyra universitet som ingår i Sveriges Bygguniversitet och har en uttalad ambition att vara ett erkänt nationellt och internationellt forskningscentrum inom området samhällsbyggande.

Kamvandring mellan Kebnekaises syd- och nordtopp Foto: Privat
Jag har haft stor nytta av alla kontakter och vänskapsband som jag fick under min tid i Luleå

Namn: Jon Moln Teike Program: Brandingenjör och civilingenjör brandteknik Titel: Konsultchef

Josefin Hansson Foto: Privat
Det bästa med mitt jobb måste nog vara variationen av arbetsuppgifter och kollegorna

Namn: Josefin Hansson  Program: Samhällsbyggnad  Titel: VA-projektör 

Erika Hedgren
Installationsföreläsning: Den offentliga affären – en underutnyttjad potential för omställning?

Innovationsupphandling som verktyg för att tänka nytt för den hållbara och digitala omställningen av samhällsbyggandet är högaktuellt. Inte minst på grund av Agenda 2030, klimatkrisen, den demografiska utvecklingen och digitaliseringens möjligheter. Hur kan innovationsupphandling och den offentliga beställarens efterfrågan användas som omställningsverktyg, vilka är framgångsfaktorerna och vilka är hindren som behöver överbryggas? Erika Hedgren är ny adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon föreläste den 21 december om var forskningsfronten ligger i dag och vad som behövs för att åstadkomma omställningen.

DRIZZLE SWE
DRIZZLE

Centrum för dagvattenhantering

Kiruna Sustainability Center - Workshop på Luleå tekniska universitet juni 2017 Foto: Richard Renberg
Kiruna Sustainability Center (KSC)

Kiruna Sustainability Centre (KSC) är ett stort transdisciplinärt samverkansprojekt mellan Kiruna kommun/Tekniska verken AB, Luleå tekniska universitet och RISE

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.