Attraktivt samhällsbyggande

Attraktivt samhällsbyggande stärker hållbara och attraktivt byggda livsmiljöer i kallt klimat genom utmaningsdriven forskning och utveckling av innovativa och holistiska system och artefakter

Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande städer med socialt och miljömässigt hållbara system för bostäder, trafik, energi- och vattensystem mm. En extra utmaning är att utforma fungerande stadsmiljöer även i områden där klimatet är mycket kallt.

Samhällets många och relaterade behov skapar komplexa och svårlösta globala samhällsutmaningar. Väl fungerande städer utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen i ett land, och är nödvändiga för vår välfärd. Idag bor mer än 1 miljard människor i områden med kallt klimat. Att bygga och organisera attraktiva städer med bostäder, arbetsplatser, köpcentra och infrastruktur i kallt klimat, så att trafik, transporter, energi och vattenförsörjning fungerar för alla invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt är extra utmanande.

Luleå tekniska universitet är ett av fyra universitet som ingår i Sveriges Bygguniversitet och har en uttalad ambition att vara ett erkänt nationellt och internationellt forskningscentrum inom området samhällsbyggande.

Kontaktpersoner

Thomas Olofsson, Professor, Ämnesföreträdare
Telefon: 0920-493662
Organisation: Byggproduktion, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kristina Nilsson, Professor, Ämnesföreträdare
Telefon: 0920-491678
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sidansvarig och kontakt: Jutta Schade

Publicerad: 13 december 2013

Uppdaterad: 3 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017