Hoppa till innehållet
Attraktivt samhällsbyggande

Attraktivt samhällsbyggande

Attraktivt samhällsbyggande stärker hållbara och attraktivt byggda livsmiljöer i kallt klimat genom utmaningsdriven forskning och utveckling av innovativa och holistiska system och artefakter

Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande städer med socialt och miljömässigt hållbara system för bostäder, trafik, energi- och vattensystem mm. En extra utmaning är att utforma fungerande stadsmiljöer även i områden där klimatet är mycket kallt.

Samhällets många och relaterade behov skapar komplexa och svårlösta globala samhällsutmaningar. Väl fungerande städer utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen i ett land, och är nödvändiga för vår välfärd. Idag bor mer än 1 miljard människor i områden med kallt klimat. Att bygga och organisera attraktiva städer med bostäder, arbetsplatser, köpcentra och infrastruktur i kallt klimat, så att trafik, transporter, energi och vattenförsörjning fungerar för alla invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt är extra utmanande.

Luleå tekniska universitet är ett av fyra universitet som ingår i Sveriges Bygguniversitet och har en uttalad ambition att vara ett erkänt nationellt och internationellt forskningscentrum inom området samhällsbyggande.

Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik
Examensarbete om Våtkomposten i Hölö, Södertälje

Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik, inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Hon har nu färdigställt sitt examensarbete. Arbetet har syftat till att utvärdera våtkomposten i Södertälje som är en del av kommunens kretsloppssystem.

Olivkärnor och sand ska ersätta miljöskadlig granulat på fotbollsplaner i Luleå
I media: Olivkärnor och sand ska ersätta miljöskadlig granulat på fotbollsplaner i Luleå

Förutom kommunen och de två kommunägda bolagen Lumire och Lulebo är också Luleå tekniska universitet med i projektet.

Foto: Privat
”Helt plötsligt var vi två studenter med ett nytt hus och två barn på fyra och sju år”

Av en slump hittade Johan Sandström utbildningen bygg och anläggning vid Luleå tekniska universitet och valde att själv börja studera.

DRIZZLE SWE
DRIZZLE

Centrum för dagvattenhantering

Kiruna Sustainability Center - Workshop på Luleå tekniska universitet juni 2017 Foto: Richard Renberg
Kiruna Sustainability Center (KSC)

Kiruna Sustainability Centre (KSC) är ett stort transdisciplinärt samverkansprojekt mellan Kiruna kommun/Tekniska verken AB, Luleå tekniska universitet och RISE

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.