Hoppa till innehållet
Attraktivt samhällsbyggande
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Attraktivt samhällsbyggande

Attraktivt samhällsbyggande stärker hållbara och attraktivt byggda livsmiljöer i kallt klimat genom utmaningsdriven forskning och utveckling av innovativa och holistiska system och artefakter

Forskningens fokus ligger på byggandet av väl fungerande städer med socialt och miljömässigt hållbara system för bostäder, trafik, energi- och vattensystem mm. En extra utmaning är att utforma fungerande stadsmiljöer även i områden där klimatet är mycket kallt.

Samhällets många och relaterade behov skapar komplexa och svårlösta globala samhällsutmaningar. Väl fungerande städer utgör hörnstenar i den ekonomiska utvecklingen i ett land, och är nödvändiga för vår välfärd. Idag bor mer än 1 miljard människor i områden med kallt klimat. Att bygga och organisera attraktiva städer med bostäder, arbetsplatser, köpcentra och infrastruktur i kallt klimat, så att trafik, transporter, energi och vattenförsörjning fungerar för alla invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt är extra utmanande.

Luleå tekniska universitet är ett av fyra universitet som ingår i Sveriges Bygguniversitet och har en uttalad ambition att vara ett erkänt nationellt och internationellt forskningscentrum inom området samhällsbyggande.

Kontaktpersoner

Kristina Nilsson

Kristina Nilsson, Professor

Telefon: 0920-491678
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Thomas Olofsson

Thomas Olofsson,

Telefon: 0920-493662
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser