Hoppa till innehållet
Exempel på forskningsfråga: Alternativa system för insamling och behandling av organiska avfall.
Exempel på forskningsfråga: Alternativa system för insamling och behandling av organiska avfall. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avfall- och materialhantering - Kiruna Sustainability Center

Publicerad: 13 november 2018

Avfalls- och materialhantering handlar om hur hållbara system kan utvecklas för Kiruna kommuns förhållanden.

 Initialt har ett fokus varit hanteringen av organiska avfall, som t ex matavfall, slam från vattenrening, stallgödsel m m. Den metod som ligger närmast utvärdering är torkning, i syfte att reducera vikt och hygieniska problem. Den torkade produkten är sedan tänkt att användas i någon befintlig biogasreaktor. Andra alternativ som t ex hydrotermisk karbonisering är också på kartan. Alternativa avfallstransporter och användning av avfall i odling är också delar av det hanteringssystem som utvecklas, liksom organisatoriska aspekter som t ex samverkan mellan näringsliv och kommun.

Anders Lagerkvist

Anders Lagerkvist, Professor

Telefon: 0920-491908
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser