Hoppa till innehållet

Hållbart byggande - Kiruna Sustainability Center

Publicerad: 23 november 2018

I delprojektet Hållbart byggande arbetar LTU och RISE med att utveckla metoder för att bygga bostäder som är optimerade för livcykelenergi och –kostnader samt i förlängningen även social hållbarhet.

Camp Ripan i Kiruna vill bygga nya lyxstugor och tillsammans med dem utvecklar vi dessa metoder för att ge ett beslutsunderlag för val av byggmaterial. Under våren kommer vi att vidareutveckla dessa metoder för att fungera i större skala för flerbostadshus där vi också ser på möjligheterna att samarbeta med energidelprojektet angående fjärrvärmeberäkningar.

Hållbart byggande - Kiruna Sustainability Center

Figuren visar den minskning i % för operationell (den energi som behövs för att värma upp byggnaden under dess livslängd) och inbyggd energi (den energi som behövs för att producera byggmaterialet), jämfört med första designförslaget, som optimeringen möjliggjorde för respektive byggmaterial.