Hoppa till innehållet

Kiruna Sustainability Center (KSC)

Publicerad: 13 november 2018

Kiruna Sustainability Centre (KSC) är ett stort transdisciplinärt samverkansprojekt mellan Kiruna kommun/Tekniska verken AB, Luleå tekniska universitet och RISE för att utveckla och testa idéer, metoder och lösningar för en hållbar stadsutveckling i samband med flytten av Kiruna. Huvudprojekten under KSC-paraplyet omfattar:

  • Testbed Kiruna, finansierat av Tillväxtverket, medfinansierat av Region Norrbotten, Sparbanken Nord, LTU och RISE. LTU-koordinator Kristina L Nilsson

  • Innovationsplattform Kiruna, finansierat av Vinnova och medfinansierat av LTU och RISE. LTU-koordinator Christer Åhlund

KSC innehåller många delprojekt/Case som antingen leds av forskare från LTU eller RISE och finansieras av båda huvudprojekten. Representanter inom TVAB och Kiruna kommun ingår också i alla arbetsgrupper. LTU är representerat i alla delprojekten genom forskare från många av LTU’s institutioner och forskargrupper, se tabell.

Case/delprojekt

Caseledare

Arbetsgrupp från LTU

Hållbart byggande

Karin Sandberg RISE

Thomas Olofsson, Marcus Sandberg LTU

Avfall- o materialhantering

Per Sommarin RISE

Anders Lagerqvist LTU

Nytt energisystem

Jan Dahl LTU

Thomas Olofsson LTU

IT o IoT i samhällets tjänst

Christer Åhlund LTU

Therese Balksjö, RISE

Flexibla trafiklösningar

Maria Öberg LTU

David Chapman, Johan Odelius 

Odling

Tora Råberg RISE

Agatino Rizzo, Marcus Sandberg LTU

Systemintegration
Inkl. koordinering KSC

Kristina L Nilsson LTU,
Christer Åhlund LTU

Jennie Sjöholm LTU, Saguna Saguna LTU

Forskning