Hoppa till innehållet
öppen data
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Systemintegrerad klok/smart stad - Kiruna Sustainability Center

Publicerad: 13 november 2018

Städer och dess byggda miljö består av många lager av system eller strukturer, där system betyder ett antal komponenter (delar av systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. Struktur betyder ett sammanhang mellan delar i en helhet, deras ordning och förhållande till varandra.

De synliga fysiska systemen består till exempel av bebyggelsestruktur, gatustruktur och grönstruktur. Det finns även system som inte är synliga, exempelvis ledningsstruktur med vatten- och avlopp, kablar för elektricitet och fiber med mera. Men det finns också osynliga socialt konstruerade strukturer hur vi agerar tillsammans, vilka sociala regler vi har mellan medmänniskor etcetera. Ovanför de fysiska synliga och de sociala osynliga strukturerna har vi nedtecknade och beslutade lagar och regelverk, som utvecklats under flera hundra år och som vi har att följa. De här illustrerade horisontella lagren av strukturer är alla integrerade med varandra, vilket betyder att de påverkas av och påverkar varandra.

Delprojektet Systemintegration är ett så kallat case inom Kiruna Sustainability centre. I det kommer vi att söka vilka som är de viktigaste punkterna där respektive struktur påverkar andra huvudstrukturer, här kallade noder. Avsikten är att med digital teknik kunna justera och anpassa strukturerna för att hitta former för en resonans mellan dem, dvs hur de stärker varandra. Man vill undvika dissonans där strukturerna i stället motverkar och stör varandra. Exempel på resonans kan vara så kallade sociotekniska system, där innovativa tekniska system tas emot socialt positivt och underlättar människors vardag.

Majoriteten av lagren i ett samhälles system har kommunen ansvar för. Integrationen av systemen är tydligt kopplad till och beroende av hur kommunen är organiserad för att kunna utveckla resonans mellan systemen. Det blir därför viktigt att studera hur innovationer som systemintegration hanteras genom organisationens olika nivåer inom förvaltningen.

I projektet kommer vi att använda Kiruna Sustainability Centres (KSC) case Flexibla trafiklösningar för att utveckla systemintegrationen mellan trafikens olika lager. Detta dels för att integrera delprojekt inom KSC, dels för att göra det möjligt att ha en genomförbar mängd data i digitala processer.

Arbetsgrupp:
Kristina L Nilsson, Arkitektur
Christer Åhlund, Distribuerade datorsystem
Jennie Sjöholm, Arkitektur
Saguna Saguna, Distribuerade datorsystem

Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor, Professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678
Christer Åhlund

Åhlund, Christer - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0910-585331
Saguna Saguna

Saguna, Saguna - Biträdande professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0910-585385