Hoppa till innehållet

Framtidens äldreboende

Publicerad: 29 augusti 2016

Nya koncept för framtidens senior-, äldre - och trygghetsboenden kommer att utvecklas av forskare inom bygg, arkitektur, hälsovetenskap och systemteknik vid Luleå tekniska universitet tillsammans med samhälle och företag. Utblickar mot 2050 ger utrymme för framtidsvisioner och teknikutveckling.

En åldrande befolkning är en global utmaning med vissa regionala skillnader. I Sverige har dessutom Gotland, Norrbotten och Västernorrland den största bristen på personal inom området.

–  Inom Luleå tekniska universitets starka forsknings- och innovationsområde Attraktivt samhällsbyggande utgår vi från stora samhällsutmaningarna, där en allt större andel äldre är en av dem. Denna workshop är startpunkt för ett projekt som kommer att innefatta många discipliner inom allt från arkitektur, bygg, hälsa, ny teknik och IT, säger Kristina L Nilsson, professor och bitr. vetenskaplig ledare på attraktivt samhällsbyggande.

EIC - Centrum för Innovation och eHälsa är Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landstings gemensamma centrumbildning som verkar för att finna nya vård- och omsorgssmarta lösningar inom eHälsa.

–  Vi har ju ännu inte löst demensens gåta men med ny smart teknik kan man hjälpa personer att klara sin  vardag bättre, säger Per-Olof Egnell, på hälsovetenskap och verksamhetsledare vid för Centrum för Innovation och eHälsa.

Arkitekt Fredrik von Platen, tidigare stf generaldirektör och numera sakkunnig i byggfrågor hos SPF seniorerna - Sveriges Pensionärsförbund - höll föredrag om hur billigare  boende för äldre kan realiseras. Han visade exempel på hus som byggts av s.k. byggemenskaper inom Karlskrona Seniorhusförening, som bildades för att öka utbudet av ekonomiskt överkomliga, senioranpassade lägenheter kompletterade med gemensamhetslokaler. Valfri lägenhetsstandard och olika upplåtelseformer eftersträvas.

–  De boende skall känna sig behövda och medverkande i huset och ingen skall behöva sitta ensam, sa Fredrik von Platen.

–  Behovet är stort och vi räknar med många parter och intressenter i detta spännande projekt där nästa steg blir en förstudie, säger Thomas Olofsson, professor och vetenskaplig ledare för attraktivt samhällsbyggande vid universitetet.

Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas - Professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662
Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor, Professor emerita

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678

Taggar