Hoppa till innehållet
Tim Johansson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kraftfullt verktyg för geografiska bygganalyser

Publicerad: 30 november 2016

Tim Johansson, doktorand inom Byggproduktion vid Luleå tekniska universitet, arbetar med 4D-visualisering. Han har tagit fram ett kraftfullt verktyg för geografiska analyser gällande behov av renovering och energieffektivisering av flerbostadshus.

Boverket och Energimyndigheten arbetar med underlag till den svenska renoveringsstrategin. Tim Johansson, LTU,  och Mikael Mangold, Chalmers,  har fått uppdraget att ta fram byggnadsspecifik data gällande det svenska bostadsbeståndet.

–  Syftet med leveransen är att uppskatta renoveringskostnader och energieffektiviseringspotentialer i det svenska flerbostadsbeståndet med hjälp av analyser av tillgänglig byggnadsspecifik data, säger Tim Johansson.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Källa: Tim Johansson

Uppdraget genomförs genom att importera data från fastighetsregistret och energideklarationerna som sedan integreras genom metoder framtagna av Tim Johansson. Beräkningsmodeller framtagna i Mikael Mangolds avhandling används sedan för att uppskatta utförda renoveringar som är gjorda samt vilka renoveringar som förutsetts i framtiden där även energieffektiviseringar för byggnaderna är beräknad.

–  Till skillnad från många andra uppdrag av det här slaget så har vi använt omfattande byggnadsspecifik data som omfattar mer än 205 miljoner kvadratmeter uppvärmd yta, säger Tim Johansson.

Projektet Energi- och renoveringsatlas är finansierat via forskningsprogrammen Alice och Siren.

Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas - Professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662

Mikael Mangold, - Doktorand

Organisation: Chalmers , Bygg- och miljöteknik , Vatten Miljö Teknik
Telefon: +46 31 772 23 30

Taggar