Luleåforskare får 45 miljoner

Publicerad: 18 juli 2016

Luleå tekniska universitets forskargrupper inom Byggproduktion och VA-teknik fick cirka 45 miljoner kronor inom det riktade Formas programmet Hållbart samhällsbyggande av totalt 140 miljoner kronor. Medfinansiering från organisationer och industriparter tillkommer.

–  Det är självklart mycket inspirerande och glädjande. Det visar också att vår forskning är uppskattad och behövs, säger Thomas Olofsson, Professor i forskningsämnet Byggproduktion.

Tre av projekten gick till VA-teknik; Yteffektiv dagvattenrening - Var? När? Hur?, Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till utvecklade tekniklösningar som är anpassade till svensla förhållanden samt *Anonyma källor*: Identifiering och karakterisering av källor till diffus föroreningsspridning med urbant dagvatten

Övriga projekt gick till forskare inom Byggproduktion; Reducing Pollutant Emissions from Construction: an International Research Project samt forskare inom Entreprenörskap och Innovation som fick pengar för Offentliga upphandlingsstrategier för hållbar utveckling i infrastruktursektorn.

–  Vi har ett väl utvecklat samarbete med näringsliv och industri inom VA-teknik där vi bland annat ingår i kompetensnätverket Dag&Nät, säger Maria Viklander, Professor inom VA-teknik.

Samtliga ovan nämnda projekt ingår i Luleå tekniska universitets Starka forsknings- och innovationsområde Attraktivt samhällsbyggande.

Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas -

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662
Rum: F946 - Luleå»
Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634
Per-Erik Eriksson

Eriksson, Per-Erik - Professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493058
Rum: R212 - Luleå»
Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Rum: R118 - Luleå»
Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Rum: R120 - Luleå»

Taggar