Hoppa till innehållet
CREATERNITY snigel
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Om Creaternity

Omställningen till en hållbar industri ger möjligheter att tänka nytt och på så sätt utveckla hela samhället. Senaste tekniken inom artificiell intelligens, telekommunikation och sensorteknik gör att vi kan koppla upp och ihop människor, produkter och processer.

Forskningen inom området utnyttjar digitaliseringen för att uppnå ett cirkulärt användande av material och på så sätt ett koldioxid- och resursneutralt samhälle. Genom att samla forskare från ett cirka 25 olika ämnen tar Creaternity ett helhetsgrepp om industrins hållbarhetsutmaningar vilket leder till nya innovationer. Vi studerar tekniken som behövs för att följa ett material genom det cirkulära flödet, och hur människan påverkas.

I en cirkulär ekonomi där resursanvändningen minskar men värdet ökar uppstår behov av ny teknik och affärsmodeller som inte finns i dag.

Exempel:

Framtidens uppkopplade industri: när företag utvecklar produkter som de behåller ansvaret och ägandet för under hela livscykeln blir kvalitet och en lång livslängd viktigare än att sälja många enheter. Det handlar om att designa för en lång livslängd, reparation och uppgradering. Producenten kommer att behöva uppkopplade sensorer för att kunna övervaka produktens tillstånd och bedriva ett kostnadseffektivt underhåll.

Smarta byggnader: genom att tillföra komponenter till betong kan mätteknik användas för att övervaka tillståndet i en byggnad – från byggnation till rivning. Energiförsörjningen kan styras och problem som vattenskador kan upptäckas tidigt vilket gör att man undviker rivning eller omfattande reparationer.

Tillsammans med våra samverkanspartners kan vi hitta ett stort antal behov och lösningar som för minskar resursanvändningen med människans välmående i centrum.

Creaternitys forskning kan kopplas samman med en rad av FN:s globala mål:

Vetenskapliga ledare

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492107
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Roland Larsson

Roland Larsson, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491325
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik