Möjliggörande IKT

Möjliggörande IKT stimulerar forskning och innovation som utvecklar sammanhangsberoende teknik i kombination med multimodal interaktion.

Möjliggörande IKT har en bred bas i LTU:s forskningsresurser inom informations- och kommunikationsområdet. Tillsammans skapar och driver vi utvecklingen av ny IKT-baserad kunskap och tillämpningar inom området smarta regioner där vi adresserar e-hälsa, datacenter, molntjänster, IKT-säkerhet och sakernas Internet.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är under stark expansion och behovet av forskning stort. IKT har oändligt många tillämpningar för en hållbar samhällsutveckling, och kraven på tillgänglighet, användbarhet, pålitlighet och säkerhet är stora.

Möjliggörande IKT arbetar för att öka antalet tillämpningsområden samt att underlätta och förbättra användandet av IKT. Detta möjliggörs genom ambient IKT för alla i alla situationer och sammanhang och adresserar kontext-integrerad teknologi med multimodal interaktion.

Inom Möjliggörande IKT samlas LTU:s forskningsresurser med anknytning till IKT för att kunna belysa forskningsfrågorna både på djupet och ur ett mångvetenskapligt perspektiv.  Med ett multidisplinärt forskningssätt främjas både identifieringen av nya forskningsfrågor och innovation.

Kontaktpersoner

Åhlund, Christer - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0910-585331
Anna Ståhlbröst, Biträdande professor
Telefon: 0920-492091
Organisation: Informationssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Sidansvarig och kontakt: Marie Nolin

Publicerad: 13 december 2013

Uppdaterad: 31 januari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017