Hoppa till innehållet
Möjliggörande ikt
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möjliggörande IKT

Möjliggörande IKT stimulerar forskning och innovation som utvecklar sammanhangsberoende teknik i kombination med multimodal interaktion.

Möjliggörande IKT har en bred bas i LTU:s forskningsresurser inom informations- och kommunikationsområdet. Tillsammans skapar och driver vi utvecklingen av ny IKT-baserad kunskap och tillämpningar inom området smarta regioner där vi adresserar e-hälsa, datacenter, molntjänster, IKT-säkerhet och sakernas Internet.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är under stark expansion och behovet av forskning stort. IKT har oändligt många tillämpningar för en hållbar samhällsutveckling, och kraven på tillgänglighet, användbarhet, pålitlighet och säkerhet är stora.

Möjliggörande IKT arbetar för att öka antalet tillämpningsområden samt att underlätta och förbättra användandet av IKT. Detta möjliggörs genom ambient IKT för alla i alla situationer och sammanhang och adresserar kontext-integrerad teknologi med multimodal interaktion.

Inom Möjliggörande IKT samlas LTU:s forskningsresurser med anknytning till IKT för att kunna belysa forskningsfrågorna både på djupet och ur ett mångvetenskapligt perspektiv.  Med ett multidisplinärt forskningssätt främjas både identifieringen av nya forskningsfrågor och innovation.

Kontaktpersoner

Christer Åhlund

Åhlund, Christer - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0910-585331
Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492091
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik