Hoppa till innehållet

Forskare föreläste på världskongress

Publicerad: 13 oktober 2016

Sari-Anne Wiklund Axelsson, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, var en av två svenskar som höll föredrag på världskongressen i Gerontechnology i Nice, Frankrike. Föreläsningen handlade om äldre personers beredskap, ur ett livskvalitetsperspektiv, av att använda Informations och kommunikationsteknologi, IKT, inom hälso- och sjukvård.

I år hölls den tionde världskonferensen Gerontechnology i Nice, Frankrike. Konferensen syftar till att samla alla aktörer inom teknik och tjänster avsedda för åldrande, rörlighet, vård och livskvalitet. Huvudtemat i år var Sustainable Humanity.

Sari-Anne Wiklund Axelsson blev tillfrågad om att föreläsa på konferensen eftersom hon tillsammans med sina kollegor Anita Melander Wikman och Lars Nyberg har erfarenhet av att fokusera på mer än tekniska lösningar i sina forskningsprojekt.

– Även om utvecklad teknik både uppfyller användbarhet och är lätt att använda betyder det inte nödvändigtvis att den som är äldre använder tekniken. Att mäta förväntan på teknik, bland äldre personer, utifrån uttalade viktiga psykologiska och sociala faktorer kan förutsäga om tekniken kommer att användas eller inte, säger Sari-Anne Wiklund Axelsson.

Efterfrågad kunskap

Både Anita Melander Wikman och Sari-Anne Wiklund Axelsson har i sina respektive forskningsprojekt inbjudit äldre personer att vara delaktiga i forskningen. Anita Melander Wikman har forskat i tolv år i olika e-hälsa projekt med fokus på hur man kan få människor mer delaktiga i forskningen och utvecklingen. I sin avhandling om inflytande, medbestämmande och självbestämmande - empowerment - utvecklade hon en metod som kallas Deltagande uppskattande aktionsforskning.

– När forskare, utvecklare och deltagarna arbetar ihop får vi mycket kunskap av varandra och ofta får vi en annan uppfattning än om vi gjort det helt själva, säger Anita Melander Wikman.

Hon har även jobbat i workshops där forskarna och deltagarna stegvis lärt av varandra, ett gemensamt kunskapsbyggande.

Dags för medborgarperspektiv

Sari-Anne Wiklund Axelsson har använt sig av metoden för Deltagande Uppskattande Aktionsforskning  genom att söka svar på vilket sätt IKT skulle kunna användas bland äldre personer som försöker genomföra livsstilsförändringar. Hon har också i sina frågor om livskvalité i relation till IKT antagit ett medborgarperspektiv där slumpmässigt urval av personer som är äldre i Sverige deltagit.

– På konferensen i Nice upplevde jag att det inte var självklart med delaktighet inom forskning och utveckling som man kunde ha förväntat sig. Flertalet avancerade tekniska lösningar presenterades men nu är det hög tid för att också forska kring den viktiga socialiseringsprocessen där användaren av tekniken är huvudpersonen. Jag tycker det är fantastiskt att rösten kommer från de personer som forskningen handlar om, att de ska vara lika självklara som forskaren, att de ska medverka vid ansökningar och även att de ska kunna granska material.

Företräder riktlinjerna för forskning

Arbetssättet som de arbetat med går även i linje med riktlinjerna som National Institute for Health Research och organisationen INVOLVE tagit fram om att personerna ska tidigt vara engagerad i planering av forskningen, få stöd för engagemanget och utbildas i hur forskning bedrivs och granskas.

Samma vecka som kongressen i Nice höll Sari-Anne Wiklund Axelsson och Anita Melander Wikman en föreläsning på Vetenskapens hus i Luleå om äldres deltagande i forskningen. Den positiva respons som de möttes av visade att det finns ett intresse av att bli tillfrågade och mer delaktiga i att ge synpunkter. I artiklar till tidskrifter som exempelvis British Medical Journal är det viktigt att beskriva hur patienter varit delaktiga i forskningsfrågorna, både vad gäller design av metod, tolkning av resultat och implementering i praktiken.

– De äldre vill gärna bli tillfrågade till liknande samarbeten med Luleå tekniska universitet inom hälsovetenskaplig forskning och det känns väldigt positivt, säger Anita Melander Wikman.

Taggar