Hoppa till innehållet
Framtidens gruvor
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidens gruvor

Framtidens gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv-och mineralsektorn.

Luleå tekniska universitet är centrum för ledande forskning och utbildning inom gruvområdet. Forskningen omfattar hela ”bergskedjan” från prospektering, produktion och metallurgi till miljöfrågor och samhällsrelaterade aspekter på gruvdrift.

Efterfrågan på metaller på världsmarknaden stiger, och den svenska likväl som den internationella gruvindustrin ökar produktionen. Sverige är det land inom EU som är den viktigaste metallproducenten, och svensk gruvindustri är viktig också ur ett europeiskt perspektiv. Bästa möjligheterna att hitta nya malmer inom EU finns i Sverige och Finland.

Luleå tekniska universitet är Sveriges centrum för forskning och utbildning inriktad på gruvdrift, och den klart uttalade ambitionen är att vara ett internationellt starkt excellenscentrum. Forskningen omfattar hela kedjan från malmletning via brytning och processering till metallurgi och miljöfrågor liksom forskning om arbetsmiljö och säkerhet, råvaruekonomi och samhälleliga aspekter på utvinning och förädling.

SWEDISH SCHOOL OF MINES bg
Swedish School of Mines

Forskning, utbildning och infrastruktur över hela mineral- och metallvärdekedjan

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.

Foto: Privat
"Get an internship position, do your master thesis, or possibly get a summer job at Boliden"

Name: Malin Suup Workplace: Process Technology department at Boliden Mineral AB Service: Head of a group working within Hydrometallurgy and Water treatment

Wilhelm Åberg Foto: Privat
"Lärosätets rykte gör studenterna eftertraktade på arbetsmarknaden"

Namn:  Wilhelm Åberg Arbetsplats: Luleå Tekniska Universitet Tjänst: Doktorand inom gruv- och berganläggningsteknik

Olof Martinsson, Malmgeologi
I media: Se miljöfarliga brytningen i Myanmar – argument för svensk utvinning

Enligt Olof Martinsson, docent i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, blir utvinningen som LKAB planerar för i Kiruna något helt annat.

Kontaktpersoner

Christina Wanhainen

Wanhainen, Christina - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492401