Kraftsamling inom råmaterial

Publicerad: 22 april 2015

Det finns ett brett intresse bland forskare inom hela Luleå tekniska universitet att bli delaktiga i EIT Raw Materials, EU:s största satsning någonsin på innovation inom råvarusektorn. 116 partners, global industri och ledande institut och universitet från 22 länder deltar i satsningen. EIT Raw Materials, där Luleå tekniska universitet har ansvar som hosting organisation fatt etablera en av noderna i Luleå. Många deltagare kom till workshopen på onsdagen.

–  EIT Raw Materials handlar, som namnet antyder, till stor del om innovation och tillväxt kopplad till gruvor gruvbrytning och naturresurser, men här finns också stor utvecklingspotential för tvärvetenskapliga projekt inom allt från arbetsmiljö till hälsa och tekniska innovationer, säger Maria Magdalena Holmgren, Interim Manager, EIT RawMaterials Northern Co-Location Centre

–  Fokus ligger på att nyttiggöra forskningsresultat i form av nya kommersialiserbara produkter och tjänster för en internationell marknad, betonar hon..

I tre år har en arbetsgrupp ledd av LTU arbetat för att ge Luleå tekniska universitet arbetat hårt för att ge Sverige och primära råvaror en plattform inom EIT Raw Materials. När nu organisationen etableras, arrangerade Framtidens gruvor en intern heldag med workshops för att involvera forskargrupper från hela Luleå tekniska universitet.

Intresset var stort och möjligheterna att kunna skala upp sina forskningsprojekt från nationell finansiering till en ny EU-nivå är förstås lockande. En av de stora vinsterna i att medverka i ett så kraftfullt konsortium är att gemensamt kunna gå in med stora ansökningar inom exempelvis Horizon2020.

EIT Raw Materials kommer att löpa under 7 år med en möjlighet till förlängning med ytterligare 7 år. Omsättningen per år uppskattas till 400 miljoner Euro. EIT står för The European Institute of Innovation and Technology.​

Jenny Greberg

Greberg, Jenny - Biträdande professor, Tf Ämnesföreträdare

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492840
Rum: F613 - Luleå»
Pär Weihed

Weihed, Pär - Professor, Prorektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493987
Rum: B275 - Luleå»