Hoppa till innehållet

Bergforskdagarna 2015

Publicerad: 8 juni 2015

Den 2-3 juni hölls Bergfoskdagarna 2015 med temat; ”FOI-miljö i världsklass”. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Öppningstalade gjorde Jan Moström, Boliden och ordförande för forskningsstiftelsen Bergforsk, tillträder inom kort som ny VD för LKAB efter Lars-Eric Aaro.

Trots de senaste dagarnas turbulens i media angående VD-bytet på LKAB så var detta inget som avhandlades på Bergforskdagarna i Kulturens Hus, Luleå. Man fokuserade istället strikt på de forskningsprogram där akademi och näringsliv samverkar på nationellt och internationellt.

Maria Magdalena Holmgren, Interim Manager, EIT RawMaterials Northern Co-Location Centre, berättade om det arbete som ligger bakom att Luleå numera är en nod EU-satsningen EIT Raw Materials, EU:s största satsning någonsin på innovation inom råvarusektorn.

–  Satsningen fokuserar på kommersialisering av produkter och tjänster för en global marknad. Nodetableringen i Luleå, med excellens inom primära råvaror och implementering av IKT, bygger på ett starkt ekosystem med enorm internationell potential, sa Maria Magdalena Holmgren.

Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte talade om vikten av bra samarbete med både näringsliv och andra universitet inom samma nischer.

–  Vårt kalla klimat, långa avstånd och tillgång på råvaror ger oss en geografisk fördel när det handlar om till exempel forskning om transporter i kyliga klimat, distansöverskridande teknik eller gruvforskning, sa Johan Sterte.

Peter Bryntesson, senior advisor FKG - Fordonskomponentgruppen, är branschorganisationen för de Skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin med drygt 370 medlemsföretag. Peter Bryntesson berättade om hur de jobbar med att skapa starka FOI-miljöer.

Anna Utsi, Swerea MEFOS, har tidigare bland annat arbetat i Bryssel för den europeiska stålindustrin, på Jernkontoret och North Sweden. Nu är hon ansvarig för strategisk affärsutveckling på Swerea MEFOS. Titeln för hennes anförande var; Från råmaterial till metall – forskning och innovation för samhälls- och industrinytta.

Under dag två var det mer detaljerade genomgångar av de forskningsprojekt som finansieras av Vinnovas nationella strategiska innovationsprogram för gruv och metallutvinning, SIP STRIM.

De som mottog stipendier för bästa licentiatuppsats, doktorsavhandling och exjobb under Bergforskdagarna 2015 var: Tommy Karlkvist, Lucile Villain och Elin Tranvik.

Taggar