Örjan Johansson
Örjan Johansson

Örjan Johansson

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Teknisk akustik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
orjan.johansson@ltu.se
0920-491386
F711 Luleå

Prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Institutionen omfattar 200 forskare och lärare samt 175 doktorander, och ansvarar för 20 utbildningsprogram.

Jag är Docent i Teknisk akustik, Teknisk doktor i Fysisk miljöteknik  och Civilingenjör i Maskinteknik. Mitt stora intresseför ljud och vibrationer berör främst ljudkvalitetsanalys, källkarakterisering, vibroakustik samt optimering och kontroll av resonanta system. Min aktuella forskning är inriktad på ultraljudskontrollerad kavitation för processintensifiering.

Jag har varit handledare eller biträdande handledare för 7 doktorsavhandlingar, och handledare för ett 20-tal examensarbeten. Jag har även 5 års erfarenhet som senior expertkonsult inom fordons- och processindustrin.

Publikationer

Konferensbidrag

Acoustic design principles for energy efficient excitation of a high intensity cavitation zone (2019)

Johansson. Ö, Pamidi. T, Shankar. V, Löfqvist. T
Ingår i: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, ICA 2019, 9 - 13 September, s. 948-955, 2019
Konferensbidrag

Comparison of Cavitation Effect in Case of Fixed and Free Fibers in an Ultrasound Beaker (2019)

Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T
Ingår i: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, ICA 2019, 9 - 13 September, s. 8217-8224, 2019
Konferensbidrag

Comparison of Different Concepts of UltrasoundReactors Using Numerical Simulations (2018)

Pamidi. T, Johansson. Ö, Löfqvist. T
Paper presented at : 16th Meeting of the European Society of Sonochemistry
Konferensbidrag

Design of a high-intensity ultrasound reactor (2017)

Johansson. Ö, Pamidi. T, Löfqvist. T
Paper presented at : 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS),Washington, DC, 6-9 Sept. 2017
Konferensbidrag

Design of a high-intensity ultrasound reactor (2017)

Johansson. Ö, Pamidi. T, Löfqvist. T
Ingår i: IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS, IEEE Computer Society, 2017, 8091660
Konferensbidrag

Design of high-intensity ultrasound reactor (2017)

Johansson. Ö, Löfqvist. T, Pamidi. T
Ingår i: IEEE International Ultrasonics Symposium, IUS, IEEE Computer Society, 2017, 8092948
Konferensbidrag

Difference thresholds of multi-axis whole-body vibration (2016)

Wijaya. A, Johansson. Ö
Ingår i: IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, s. 1760-1764, IEEE Computer Society, 2016, 7798180
Artikel i tidskrift

Assessment of changes in preference ratings of auralized engine sounds caused by changes in frequency resolution of transfer functions (2013)

Nykänen. A, Johnsson. R, Sirkka. A, Johansson. Ö
Applied Acoustics, Vol. 74, nr. 12, s. 1343-1353