Hoppa till innehållet
5-rapporter-framtidens-gruvor-ltu.jpg

Fem nya rapporter om gruvor och hållbar utveckling

Publicerad: 12 december 2014

Luleå tekniska universitet och LKAB har tagit initiativ till en ny tvärvetenskaplig förstudie som granskar sambandet mellan gruvdrift och hållbar utveckling. Arbetet har nu resulterat i fem nya rapporter som går att ladda ner här.

–  De senaste årens uppsving och nu avkylning inom gruvindustrin har fått stora effekter, både på samhällen i norra Sverige och i andra delar av världen. Utvecklingen har aktualiserat frågan om hur gruvdrift kan förenas med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, säger Patrik Söderholm, Professor, Ämnesföreträdare i Nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Som svar på detta har Luleå tekniska universitet och LKAB tagit initiativ till en förstudie som kartlägger dagens kunskapsläge. Vad vet vi om gruvors effekt på miljön? Hur många jobb skapar en gruvetablering? Vad gör företagen redan för att förbättra sin uppförande, och hur kan lagar utformas som skyddar både miljön och företagens konkurrenskraft? Det är några av de frågor som rapportförfattarna har besvarat.

Här kan du ladda ner rapporterna

Patrik Söderholm

Söderholm, Patrik - Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492078