Gränsöverskridande konst och teknik

Gränsöverskridande konst och teknik utforskar kombinationen konst och teknik och de möjligheter denna kombination ger. Att producera nyskapande konstupplevelser står i fokus för forskningen, liksom design av upplevelser, produkter och konstruktioner.

Gränsöverskridande konst och teknik bedriver internationellt uppmärksammad forskning om hur konstnärlig kvalitet kan bidra till teknik och design som är hållbar, tillgänglig och attraktiv över tid, samt hur konstarterna kan utvecklas och förändras med nya teknologier.

Konst kan väcka känslor och beröra – få oss att ställa frågor, skapa välbefinnande, eller provocera. Konst kan också hjälpa oss att kommunicera upplevelser och information. När konst möter teknik kan den kreativitet som finns inom respektive område tillsammans ge nya möjligheter att lösa komplexa problem. Exempel på frågor är hur man med teknik kan möjliggöra nya sätt för framförande av konst, samt hur man med konst kan göra teknik mer tillgänglig. Av stor betydelse är hur konst och teknik i växelverkan kan driva varandras utveckling framåt.

Verksamheten inom Gränsöverskridande konst och teknik syftar till att inom utvalda områden producera såväl traditionella som nyskapande konstupplevelser, ofta integrerade med tekniska lösningar. Det kan gälla kompositioner, arrangemang och framföranden, direkt eller via medier, samt design av produkter, upplevelser och konstruktioner. En utmaning står att finna i när gränsen mellan konst och teknik inte längre är uppenbar och något helt nytt uppstår.

Kontaktpersoner

Ågren, Anders - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Teknisk akustik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491683
Unander-Scharin, Åsa - Professor
Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik och dans, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72669
Berg, Jan - Biträdande professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Ljudteknik, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72646
E-post: Jan.Berg@ltu.se

Sidansvarig och kontakt: Åsa Svedjeholm

Publicerad: 13 december 2013

Uppdaterad: 3 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017