Hoppa till innehållet
Stefan Lundström Caroline Graeske
Caroline Graeske och Stefan Lundström. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Spel kan stärka ungas läsförståelse

Publicerad: 6 november 2017

Kan speldesignelement som liknar tv- och datorspel stärka ungdomars läsförståelse och öka intresset för skönlitteratur? Det tror Caroline Graeske och Stefan Lundström, forskare vid Luleå tekniska universitet.

– Tidigare forskning visar att det finns stora vinster att göra i lärandesammanhang, inte minst när det gäller läs och skrivförmåga. Det finns också indikationer på att interaktiviteten som ett spel erbjuder gör att du blir uppslukad av berättelsen på ett annat sätt än när man läser en bok, säger Stefan Lundström, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.
Han tror att utvecklandet av en speldesign kan hjälpa eleverna att hitta en röd tråd i läsningen.

– Litteraturläsningen i skolan är ofta väldigt fragmentarisk och för elever blir det svårt att se sammanhang mellan dessa olika texter. Genom att placera in texterna i en simulering och ett ramverk så tror vi att man kan skapa ett sammanhang där eleverna faktiskt förstår hur texter från olika tider och kulturer hänger ihop.

Följer en avatar genom litteraturhistorien

Tillsammans med Caroline Graeske, biträdande professor vid universitetet, föreläste de båda under under rubriken ”Att spela sig till läsning” på Vetenskapens hus i Luleå. I samarbete med grafiker och doktoranden Stina Thunberg har de tagit fram en speldesign som sedan testats på en högstadieskola. Det övergripande syftet har varit att undersöka vilka speldesignelement som eventuellt kan användas för att utveckla elevers läsförmåga och förståelse för litteratur.

– Tanken är att eleverna ska följa en avatar som reser genom litteraturhistorien.  Avataren skulle sedan samla på, eller låsa upp, så många hjältar som möjligt under en litteraturepok. De här hjältarna är karaktärer i fiktion och förkroppsligar teman som kärlek, ondska, liv och död och besitter olika egenskaper som avataren ska samla på. Till sin hjälp har avataren skönlitterära texter men också bild och ljudklipp, berättar Caroline Graeske.

En bidragande orsak till att projektet sjösattes var det faktum att ungdomar läser allt mindre skönlitteratur. Särskilt tydligt är det för unga män som ägnar sig åt tv-och datorspel i en betydligt större omfattning än vad de läser tryckt skönlitteratur.

– En tidigare kartläggning av ungas användning av fiktion i olika medier visar att ungdomar i åldern 17-18 lägger i genomsnitt en timme i veckan till att läsa tryckt skönlitteratur. Ungdomar ägnar istället väldigt mycket mer tid åt film och tv-serier, men den absolut största tiden läggs på datorspel. I genomsnitt ägnar unga män tio timmar i veckan åt att spela. Unga kvinnor spelare betydligt mindre men även de lägger mer tid på att spela tv-spel än att läsa böcker, säger Stefan Lundström och fortsätter

Lärare ålagda att arbeta med spel

– En annan aspekt av nödvändigheten av spelifiering är vad som faktiskt står i läroplanen: ” texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter”.  Lärare är alltså ålagda att arbeta med spel i undervisningen.

Speldesignen testades på 16 elever i en klass 8 vid två tillfällen och i tillägg till det hölls fyra workshops med grafiker och forskare. Även om försöket ännu är i sin linda kunde man göra några inledande iakttagelser.

– Det som var väldigt tydligt var att upplägget skapade väldigt mycket samarbete och diskussion i grupp. Eleverna förstod också uppgiften mycket väl, säger Stefan Lundström.
En förhoppning var att införandet av speldesignelement skulle öka pojkarnas intresse för den skönlitterära läsningen.

– Men så blev det inte. Tendensen var snarare att tjejerna var mer positiva till speldesignen. Men vi vet inte om det beror på uppgifterna i sig eller om det var läsningen av texter som var avskräckande, säger Stefan Lundström.

Se hela föreläsningen nedan

Kontakt

Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»
Stefan Lundström

Lundström, Stefan - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492548
Rum: R223 - Luleå»
Stina Thunberg

Thunberg, Stina - Doktorand

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493176

Taggar