Hoppa till innehållet
LTU_jerker_delsing_arrowhead
Professor Jerker Delsing, projektkoordinator för Arrowhead. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Femtio miljarder gröna sensorer

Publicerad: 21 november 2013

Sensorer och elektronik som lever på uppsamlad energi från förnyelsebara källor – tre LTU-forskare har tagit hem pris för sin artikel vid konferensen Sensorcomm 13.

– De är alltid trevligt att få pris. Man inser att det vi gör uppskattas av andra på ett väldigt positivt sätt, säger Jerker Delsing.

Artikeln vann "Best Paper" i delområdet energi-optimering i trådlösa sensornätverk baserat på yttranden och presentationen som hölls under konferensen. 

– Vi har tittat på hur man kan bygga sensorer och elektronik så att de förbrukar så lite energi som möjligt. Det möjliggör dels att de kan leva på batteri eller uppsamlad energi, dvs. energi hämtad från externa källor som sol-, värme-, vind- eller rörelseenergi. I en värld med 50 miljarder uppkopplade sensorer så bidrar arbetet till att göra dessa 50 miljarder enheter gröna.

’New Architecture for Efficient Data Sampling in Wireless Sensor Network Devices’ skrevs av Jerker Delsing tillsammans med universitetslektor Jonny Johansson och biträdande universitetslektor Johan Borg från avdelningen EISLAB vid Luleå tekniska universitet.

Sensorcomm 13 är en välrenommerad internationell konferens som diskuterar sensorteknik och dess tillämpningar i både teori och praktik.

– Arbetet är centralt för forskningen vid EISLAB. Den har också stor betydelse för LTU:s satsning på Intelligenta industriella processer, och ProcessIT. Därför är det naturligt att fortsätta arbeta kring energiförsörjning och energiförbrukning av vår elektronik. Just nu pågår flera projekt inom energiuppsamlande teknologier, vi ser även möjligheter till mycket spännande projekt inom integrerad mikroenergilagring.    

Sensorer och sensornätverk blev ett mycket aktivt forskningsområde i början av 2000-talet på grund av dess potential att kunna tillhandahålla många tjänster inom ett brett spektrum, inte bara för vetenskap och teknik, men även i viktiga frågor som rör skydd av kritisk infrastruktur och säkerhet, hälsovård, miljö, energi, livsmedelssäkerhet och mycket mer.

Luleå tekniska universitet har genom avdelningen EISLAB, Professor Jerker Delsing och MULLE-sensorn blivit en av forskningsområdets ledande parter.

Taggar