Hoppa till innehållet
Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Wolfgang Birk, professor i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson

Tvärvetenskap bäddar för bättre forskning

Publicerad: 10 april 2015

Den forskning som bedrivs inom reglerteknik kan vara till stor nytta för IIP, Intelligenta industriella processer, ett av universitetets starka forsknings- och innovationsområden. Det visar en ny rapport skriven av professor Wolfgang Birk.

Intelligenta industriella processer, IIP, är ett av universitetets starka forsknings- och innovationsområden. Inom ramen för IIP ska det bedrivas tvärvetenskaplig forskning som till exempel relaterar till processindustriell automation, enkelt uttryckt forskning som har koppling till processindustrin. I rapporten Intelligent industrial processes – Automatic Control Perspective, konstaterar Wolfgang Birk att den forskning som bedrivs inom forskningsämnet reglerteknik har stor relevans för IIP. Det gäller inte minst inom områdena modellering, design och implementering av styrsystem och processövervakning.

– Jag har identifierat kompetensområden som är tillämpningsbara för IIP, vad är det industrin behöver och vad kan forskningen bidra med, säger Wolfgang Birk.

Virtuell testplattform

Ett konkret behov som har identifierats är behovet av en öppen forsknings- och innovationsplattform. En form av molnbaserad open source plattform som företag kan använda för att förbättra sina anläggningar.

– Vi föreställer oss en virtuell anläggning som körs parallellt med den riktiga anläggningen, då kan det till exempel göras verklighetsnära tester utan att den riktiga anläggningen påverkas. Med tiden kan plattformen bli allt mer sofistikerade och molnet kan ta över styrningen av processen, bli autonom och på sikt självstyrande, förklara Wolfgang Birk.

Enligt Wolfgang Birk är det just inom det tvärvetenskapliga fältet som visionen kan bli verklighet.

– Forskningen inom reglerteknik kommer även fortsättningsvis vara relevant för industrin. Men tack vare det tvärvetenskapliga perspektivet kan vi få industriella processer som är mer flexibla, mer resurseffektiva och i viss utsträckning även autonoma. 

Kontakt

Wolfgang Birk

Wolfgang Birk, Professor

Telefon: 0920-491965
Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik