Hoppa till innehållet
Förnybar energi

Förnybar energi

Förnybar energi utvecklar möjliggörandet av ett samhälle som använder naturens ändliga resurser på ett hållbart sätt, vilket möjliggör ett hälsosamt och vitalt liv för nuvarande och kommande generationer

Bioenergi/bioraffinaderiteknik, vatten- och vindkraft och frågor runt energieffektivisering av industri och samhälle är strategiska områden där LTU satsar på att - i nära samarbete med industrin och samhället - skapa en internationellt ledande innovations- och forskningsmiljö.

Tillgången till förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris och effektiva energisystem med hög försörjningstrygghet är en viktig förutsättning för en framtida hållbar tillväxt. Vår vision är att tillsammans med industri- och samhälliga aktörer skapa en internationellt ledande innovations- och forskningsmiljö för demonstration av ett långsiktigt hållbart energisystem.

Vi är erkända som ett världsledande universitet ifråga om utveckling av hållbara, energieffektiva och miljövänliga system och processer. De resurser och erfarenheter vid LTU som området kommer att bygga vidare på är forskning inom de pågående verksamhetsområdena bioenergi-/bioraffinaderiteknik, vattenkraft, vindkraft samt energieffektivisering i industri och samhälle. Området omfattar såväl tekniska som samhälleliga aspekter på tillförsel och användning av energi.

Rikard Gebart

Gebart, Rikard - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492196
Ulrika Rova

Rova, Ulrika - Professor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315