Förnybar energi

Förnybar energi utvecklar möjliggörandet av ett samhälle som använder naturens ändliga resurser på ett hållbart sätt, vilket möjliggör ett hälsosamt och vitalt liv för nuvarande och kommande generationer

Bioenergi/bioraffinaderiteknik, vatten- och vindkraft och frågor runt energieffektivisering av industri och samhälle är strategiska områden där LTU satsar på att - i nära samarbete med industrin och samhället - skapa en internationellt ledande innovations- och forskningsmiljö.

Tillgången till förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris och effektiva energisystem med hög försörjningstrygghet är en viktig förutsättning för en framtida hållbar tillväxt. Vår vision är att tillsammans med industri- och samhälliga aktörer skapa en internationellt ledande innovations- och forskningsmiljö för demonstration av ett långsiktigt hållbart energisystem.

Vi är erkända som ett världsledande universitet ifråga om utveckling av hållbara, energieffektiva och miljövänliga system och processer. De resurser och erfarenheter vid LTU som området kommer att bygga vidare på är forskning inom de pågående verksamhetsområdena bioenergi-/bioraffinaderiteknik, vattenkraft, vindkraft samt energieffektivisering i industri och samhälle. Området omfattar såväl tekniska som samhälleliga aspekter på tillförsel och användning av energi.

Gebart, Rikard - Professor
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492196
Rova, Ulrika - Professor, Avdelningschef
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315

Sidansvarig och kontakt: Ted Karlsson

Publicerad: 13 december 2013

Uppdaterad: 3 maj 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017