Hoppa till innehållet
LTU Green Fuels
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aktuella projekt

Publicerad: 25 april 2014

Luleå tekniska universitet har ca 120 forskare som arbetar med energifrågor och antalet enskilda projekt är mycket stort. Listan inkluderar enbart några av de större satsningarna och den som är intresserad av ett speciellt delområde kan kontakta någon av kontaktpersonerna under de olika delområdena för ytterligare information.

LTU Biosyngas Program - pilotskala forskning om termokemisk omvandling av biomassa till metanol, DME och aromater/olefiner.

Bio4Energy - strategiskt forskningssamarbete med Umeå universitet, SLU, Innventia och ETC bioraffinering av skogsbiomassa.

Svenskt förgasningscentrum - Kompetenscentrum för förgasning av biomassa, forskningssamarbete med nio universitet / institut och 25 företag.

Bio4Gasification - delprogram inom Svenskt förgasningscentrum med fokus på medförda flödet förgasning.

Svenskt Vattenkraftcentrum - ett centrum för utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar.

Vindkraft i kallt klimat - ett delprojekt i Svenskt Vindkraftscentrum, där LTU och Europas ledande forskningsinstitut inom polymera fiberkompositer, Sicomp, testar avisningsutrustning för vindkraftverk i samarbete med Skellefteå Kraft och Vattenfall.