Hoppa till innehållet
09:00 10 maj
Beskuren konceptbild förnybar energi
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Seminarium: drivmedel från skogen via förgasning

10 maj. 2016, 09:00 - 16:00
Stockholm, IVA, Grev Turegatan 16. Lokal: Wenströmsalen.
Publicerad: 31 mars 2016

Luleå Tekniska Universitet, SP, Energimyndigheten, IVA Nord, IVA avdelning 8 (Skogsnäringens Teknik) och Skogsindustrierna har nöjet att bjuda in till ett seminarium om biodrivmedel från skogsindustrins restströmmar.

Experter på området ger er en uppdaterad sammanfattning av kunskapsläget om delprocesserna och om den tekno-ekonomiska prestandan för några intressanta processalternativ. Vi berör även planerna för styrmedel som ska stimulera övergången till ett fossilfritt transportsystem och hur långt dessa har gått mot realisering. 

Tack vare generösa bidrag från sponsorerna är seminariet kostnadsfritt. Då antalet platser är begränsat ser vi gärna din anmälan redan idag. Om du efter anmälan skulle få förhinder uppskattar vi om du meddelar detta till rikard.gebart@ltu.se snarast möjligt så att någon annan kan ta platsen. 

Välkommen! 

Program

09:00 – 09:30  Registrering och kaffe 
09:30 – 09:45  Inledning (Rikard Gebart) 
09:45 – 11:15 

Utvecklingsläget för framställning av ren syntesgas från skogsindustrins restprodukter.

*    Förgasning av vätskeformiga bränslen (Erik Furusjö, LTU)
*    Förgasning av pulvriserade fasta bränslen (Magnus Marklund, SP ETC)
*    Fluidbäddförgasning (Lars Waldheim, WAC)

11:15 – 11:30  Bensträckare och fruktpaus 
11:30 – 12:00  Overview of catalytic conversion of syngas (John Bögild Hansen, Haldor Topsoe), föredraget ges på engelska men frågor kan ställas på svenska
12:00 – 13:15  Lunch
13:15 – 13:35  Ny kostnadseffektiv metod för rening av syntesgas från lågsvavlig biomassa (Olov Öhrman, SP ETC) 
13:35 – 13:55  Resultat från tekno-ekonomisk utvärdering av drivmedelsprocesser med skogsindustrins restprodukter via förgasning (Elisabeth Wetterlund, LTU) 
13:55 – 14:15  Nya idéer för drivmedel från skogsindustrins restprodukter för ökad potential och ökad flexibilitet (Rikard Gebart, LTU & Anders Östman, Cellulose Fuels) 
14:15 – 14:35  Lägesrapport om styrmedel för ökad användning av förnybara drivmedel (TBD) 
14:35 – 15:00  Kaffe
15:00 – 15:30  Sammanfattning och diskussion om framtiden för bioraffineringsprocesser i skogsindustrin. Finns det något vi kan göra tillsammans för att komma vidare?