Skip to content
09:00 10 May
Beskuren konceptbild förnybar energi
View original picture , opens in new tab/window

Seminar: fuel from the forest via gasification

10 May. 2016, 09:00 - 16:00
Stockholm, IVA, Grev Turegatan 16. Room Wenströmsalen.
Published: 31 March 2016

Lulea University of Technology, SP, the Swedish Energy Agency, IVA Nord, IVA section 8 (Forest Technology) and Skogsindustrierna have the pleasure to invite you to a seminar on biofuels from forest industry residues streams.

Experts in the field will give you an updated summary of the state of the sub-processes and the techno-economic performance of some interesting process options. We also discuss plans for instruments to stimulate the transition to a fossil-free transportation system and how far they have moved towards realization.

Thanks to generous contributions from the sponsors, the seminar is free of charge. As seats are limited, we welcome your application already today. If you after registration would be unable to attend, we appreciate if you notify this to rikard.gebart@ltu.se as soon as possible so that someone else can take your place.

Welcome!

Schedule

09:00 – 09:30  Registration and coffe
09:30 – 09:45  Introduction (Rikard Gebart) 
09:45 – 11:15 

Utvecklingsläget för framställning av ren syntesgas från skogsindustrins restprodukter.

*    Förgasning av vätskeformiga bränslen (Erik Furusjö, LTU)
*    Förgasning av pulvriserade fasta bränslen (Magnus Marklund, SP ETC)
*    Fluidbäddförgasning (Lars Waldheim, WAC)

11:15 – 11:30  Pause, fruit will be available
11:30 – 12:00  Overview of catalytic conversion of syngas (John Bögild Hansen, Haldor Topsoe), föredraget ges på engelska men frågor kan ställas på svenska
12:00 – 13:15  Lunch
13:15 – 13:35  Ny kostnadseffektiv metod för rening av syntesgas från lågsvavlig biomassa (Olov Öhrman, SP ETC) 
13:35 – 13:55  Resultat från tekno-ekonomisk utvärdering av drivmedelsprocesser med skogsindustrins restprodukter via förgasning (Elisabeth Wetterlund, LTU) 
13:55 – 14:15  Nya idéer för drivmedel från skogsindustrins restprodukter för ökad potential och ökad flexibilitet (Rikard Gebart, LTU & Anders Östman, Cellulose Fuels) 
14:15 – 14:35  Lägesrapport om styrmedel för ökad användning av förnybara drivmedel (TBD) 
14:35 – 15:00  Coffe
15:00 – 15:30  Sammanfattning och diskussion om framtiden för bioraffineringsprocesser i skogsindustrin. Finns det något vi kan göra tillsammans för att komma vidare?