12:00 21 sep
Bioenergi

Förnybara drivmedel i befintliga raffinaderier

21 sep. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 15 augusti 2017

– alternativ för storskalig marknadsintroduktion

Observera att vid denna föreläsning är det inte möjligt att äta lunch eller fika i Vetenskapens hus.

Integrering av förnybara råvaror i beprövad raffinaderiinfrastruktur är ett potentiellt kostnadseffektivt sätt att nå de svenska och de av FN antagna klimatmålen. Men introduktionen av förnybara råvaror kan leda till driftsproblem och sämre produktkvalitet. Därför finns det idag ett behov av forskning och testning innan storskalig implementering genomförs, säger Olov Öhrman, adjungerad professor i Kemisk teknologi vid Luleå tekniska universitet.