Lindsay Ohlin, Avdelningen för industriell miljö- och processteknik, i labbet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Här renas framtidens bränsle

Publicerad: 23 december 2013

Ett hett forskningsområde är visionen om att kunna ersätta bensin och diesel med klimatsmarta förnybara bränslen som t.ex biogas. Kungliga Vetenskapsakademis nobelpriser inom kemi visar också att detta område är prioriterat och anses kunna göra den mänskliga tillvaron bättre.

Forskning har visat att den globala uppvärmningen till stor del beror på omfattande utsläpp av växthusgaser till atmosfären, exempelvis koldioxid, genom förbränning av fossila bränslen. Förnyelsebara bränslen är globalt väldigt eftertraktade för att kunna ersätta fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid och den globala uppvärmningen.

Lindsay Ohlin, doktorand i Kemisk Teknologi vid Luleå tekniska universitet, arbetar inom området och hennes forskning syftar till att öka biogasens energivärde. Biogas består till största delen av metan som även innehåller en stor del koldioxid och vatten. Eftersom varken koldioxid eller vatten brinner vill man separera dessa gaser. Den teknik som används idag är dock både komplicerad och dyr och andra alternativ är därför eftertraktade.

Zeoliter har visat stor potential för separation av gaser.  Zeolit är ett poröst ämne som kan separera ämnen baserat på dess molekylstorlek där små molekyler tar sig genom zeoliten medan stora molekyler inte gör det. Då både metan, koldioxid och vatten har en mindre molekylstorlek än porerna i zeoliten separeras de istället genom adsorption. Adsorption innebär att ett ämne fastnar på en yta, i detta fall zeoliten, och olika ämnen kan separeras genom adsorption beroende på dess adsorptionsegenskaper.

- Jag använder IR spektroskopi i min forskning för att studera adsorptionsegenskaperna för metan, koldioxid och vatten i zeolit för att kunna effektivisera separationen av koldioxid och vatten från biogas, säger Lindsay Ohlin.

Kontakt