12:00 19 okt
Metanol i tanken

Metanol – framtidens fordonsbränsle

19 okt. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 16 augusti 2017

Sammansättningen av dagens bensin och diesel är i stor utsträckning definierad av råoljans sammansättning. I ett fossilfritt energisystem där man inte utgår från råolja är det möjligt att göra syntetiska kopior av bensin och diesel från biomassa, men det skulle i så fall ske på bekostnad av verkningsgrad och tillverkningskostnad. Om man istället utgår från de mest energieffektiva alternativen som motorbränslen så finns det tre huvudkandidater nämligen; metan, metanol och dimetyleter, säger Rikard Gebart, professor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Vilket av dessa alternativ borde man välja och varför?

Rikard Gebart

Rikard Gebart, Professor

Telefon: 0920-492196
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik