Ammar_Saber
Ammar Saber, teknologie doktor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson.

Mindre sot ger renare energi

Publicerad: 16 oktober 2015

Förgasning av biomassa är en lovande teknik för att producera miljövänlig energi. I en ny avhandling av Ammar Saber vid Luleå tekniska universitet presenteras nu metoder för att göra förgasnings- och förbränningsanläggningar mer effektiva och mer miljövänliga.

För att minska risken för global uppvärmning behöver produktionen av växthusgaser minska till förmån för produktion av förnybar energi. En sådan lösning är förgasning av biomassa som genererar renare energi.

Partiklars koncentration påverkar effektivitet

– Bränslebrännaren för träpulver spelar en viktig roll för prestandan i förgasnings- och förbränningsanläggningar. En mer effektiv reaktor skulle minimera de förorenade utsläppen. Mindre biobränsle behöver då användas vilket minskar kostnaderna, säger Ammar Saber, teknologie doktor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet.

– Ett problem med förgasning av biomassa har varit fördelningen av biobränsle till brännaren på ett kontrollerat sätt, samt hur man styr koncentrationen av biomassapartiklar i reaktorn. Effekten av denna typ av partiklar på det turbulenta flödesfältet är inte helt klarlagt vilket kan påverka värmeöverföringen inuti reaktorn.

Bättre spridning med syntetisk stråle

Ammar Sabers forskning har handlat om att öka förståelsen för flerfasströmning vid förbränning och förgasning av biomassa och att ta fram en metod för att styra spridningen av biomassans partiklar så att reaktorns effektivitet ökar.

– De numeriska modeller (CFD) som används för att simulera förbränning och förgasning av biomassa använder sig av partiklar som är klotformade, med vissa modifikationer. Jag visar att biomassans oregelbundna partiklar påverkar turbulent strömning på ett annat sätt än vad klotformade partiklar gör. Med hjälp av en syntetisk stråle kunde vi kontrollera spridningen av partiklar, och därigenom minska mängden sot som uppstår vid förgasningsprocessen.

Ammar Sabers arbete har varit experimentell och genomförts i the John Field Laboratory och laboratoriet för energiomvandlingsprocesser vid Luleå tekniska universitet.