Joakim Lundgren
Joakim Lundgren, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Leif Nyberg

Nyttig doktorandkurs

Publicerad: 27 mars 2014

En holistisk vy över den egna forskningen. Det är målet för den doktorandkurs som engagerat tolv doktorander under en solig vårvintervecka vid Luleå tekniska universitet. (LTU). Joakim Lundgren, biträdande professor vid LTU, manar forskarstudenterna att lyfta blicken.

Doktorandkursen Systems Perspectives on Biomass Resources är del av det nationella forskarprogrammet Bio4Energys forskarskola. Kursens mål är att sätta studenternas forskning i ett större perspektiv.

– Vi håller en rad inspirationsföreläsningar med namnkunniga forskare inom området. Vi ger studenterna en slags verktygslåda så de kan ta de egna projekten vidare under den andra delen av kursen där de samarbetar i tvärvetenskapliga grupper, säger Joakim Lundgren.

Nyttig examination

Examinationen i kursen sker genom att studenterna antingen producerar ett utkast till en anslagsansökan, en vetenskaplig artikel eller ett manuskript för konferensdeltagande. Alternativt skriver de ett kapitel som kan ingå i deras kommande avhandling.

– Den praktiska nyttan av kursen borde kunna vara stor. Studenterna producerar något som de kan ha direkt nytta av och förhoppningen är att de via grupparbetet hittar synergier som de har användning för i sitt fortsatta forskande, säger Joakim Lundgren.

 

Föreläsare:

Pål Börjesson, Lund University
Joakim Lundgren, LTU
Robert Lundmark, LTU
Elisabeth Wetterlund, LTU
Kentaro Umeki, LTU
Andrea Toffolo, LTU
Michael Martin, Linköping Univ.
Johanna Berlin, SP