Hoppa till innehållet

Säkrare investera i biobränsle

Publicerad: 28 maj 2013

Ett nytt sätt att räkna ut var det är mest lönsamt att investera i anläggningar för tillverkning av biodrivmedel ska hjälpa biodrivmedelsproducenter, politiker m fl att göra Sverige fossiloberoende.

Joakim Lundgren, forskare inom energivetenskap vid Luleå tekniska universitet, leder ett projekt med uppgift att utveckla en beräkningsmodell för att hitta var det är mest kostnadseffektivt att lokalisera produktionsanläggningar för biodrivmedel.

- Vår modell tar, till skillnad från befintliga modeller, hänsyn till var i landet bioråvaran och industrier där drivmedelsproduktion potentiellt kan integreras finns, säger han. Modellen kan också bedöma lämpliga produktionskapaciteter. Råvarutransporter och möjligheten att få avsättning för biprodukter, exempelvis värme, är avgörande för lokaliseringen.

I modellen som döpts till BeWhere Sweden testas olika framtida energiscenarier. Genom att variera parametrar som politiska beslut, ökad konkurrens om biomassa, bränslepriser, kostnader för utsläpp,värmebehov och tillgång till  lämpliga produktionsanläggningar, transportkostnader osv kan bland annat den totala investering som krävs beräknas.

- Storskalig produktion av biodrivmedel i skogen eller nära råvaran blir knappast lönsamt. I stället handlar det om att integrera produktionen i befintliga industrier som papper - och massabruk, fjärrvärmeverk, stålverk eller petroleumraffinaderier. Genom att modellera ett stort antal scenarier i BeWhere kan hållbara och kostnadseffektiva placeringar av produktionen identifieras, säger Joakim Lundgren. Vår modell är ett komplement till de modeller som används idag. Genom att ta hänsyn till regionala skillnader kan vi tillhandahålla bättre beslutsunderlag för eventuella investeringar till företag, politiker och myndigheter.

I projektet medverkar även forskare vid LTU, nationalekonomi, Linköpings universitet, Chalmers, Innventia, SP och IIASA i Österrike. Det finansieras av svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3.

Energiteknik