12:00 23 nov
electricitet av julskinka

Skinka blir till el!

23 nov. 2017, 12:00 - 13:00
Luleå, Vetenskapens hus
Svenska
Publicerad: 16 augusti 2017

Tänk dig att kunna skrapa ner middagsrester i en låda och ladda upp mobiltelefonen på det. Möjligheten att tillvarata energi i matavfall och omvandla till elektricitet via mikroorganismer i s k mikrobiella bränsleceller är en process som studeras idag. Magnus Sjöblom, forskare i Biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet, diskuterar tekniken bakom mikrobiella bränsleceller och hur den kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Magnus Sjöblom

Magnus Sjöblom, Universitetslektor

Telefon: 0920-491012
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser