Två av deltagarna vid workshopen om hållbarhet, John Gunnar Jönsson, chef för Lycksele kommuns tillväxtkontor och Anna Degerman, utvecklingschef vid Luleå kommun.

Tar ansvar för framtiden

Publicerad: 14 mars 2014

Det viktigt att använda våra ändliga resurser på ett hållbart sätt, särskilt i ett kallt klimat. Luleå tekniska universitet (LTU) har nyligen arrangerat en workshop med det temat i samarbete med kommunerna i regionen. Det ansvaret ställer krav på var och en, men ger samtidigt nya möjligheter. Hållbar teknik är en nödvändighet vilken i sin tur ger nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen.

Professor Rikard Gebart LTU
Professor Rikard Gebart, Luleå tekniska universitet

- Det är naturligt i vår del av världen att fokusera på de speciella krav för teknik som måste fungera i kallt klimat och det är därför som vi arrangerade en workshop på det temat, säger professor Rikard Gebart vid Luleå tekniska universitet.

Målet med workshopen var att para ihop aktörer med goda idéer och att stimulera till nytänkande inom hållbar teknik. I en kreativ process möttes forskare från universitetet och befattningshavare för näringsliv och utveckling från de flesta av länets kommuner och någon även från Västerbotten.

- Det jag tycker är intressant är att vi som kommunala företrädare få träffa företrädare för Luleå tekniska universitet och LTU Centek och att få kontakt med forskare och den miljö de jobbar i, säger John Gunnar Jönsson, Chef för Lycksele kommuns tillväxtkontor.

- Jag tycker att vi i vår organisation har haft hållbarhet på agendan på olika sätt och ändå så lär jag mig otroligt mycket nytt när jag sitter här och dessutom börjar jag inse vilken enorm kompetens som det finns på LTU som vi får ta del av här, och inspiration av, säger Anna Degerman, utvecklingschef på Luleå kommun.

Frågeställningar som kom upp var t ex hur kompetens från universitetet ska kunna föras ut i företagen. Hur man på det kommunala planet kan optimera det man redan gjort så att det blir hållbart med hjälp av kompetens från LTU. Att ”göra verkstad” av idéerna, d.v.s. vem som tar ansvar och för idéerna vidare, var en annan frågeställning. Hur man kan få små företag att upptäcka universitet och hur man kan arbeta vidare med transporter ur ett hållbarhetsperspektiv är andra exempel. Värdekedja skog och arbetstillfällen var en annan frågeställning som kom upp.

- Vi har skogen men vi är dåliga på att utnyttja den , det transporteras till kusten eller någon annan stans. Det stannar inte till förädling i inlandet och där tror jag att vi har oerhört mycket att göra, säger John Gunnar Jönsson, chef för Lycksele kommuns tillväxtkontor.

Många stora och svåra frågor hann avhandlas under workshopen om hållbarhet. Det pratades en hel del om vikten av att samverka över kommun- och länsgränser.

- Det jag vill ta med mig hem från den här dagen är väl hur vi kan jobba över länet och hur vi kan samverka inom vissa områden där vi har beröringspunkter. Vi har börjat utifrån oss själva och nu känner jag att vi tänker i ett större perspektiv och hur vi ska få ihop ekvationen, säger Anna Degerman, utvecklingschef vid Luleå kommun.

Denna första workshop som genomförts i samarbete mellan universitetet och regionens kommuner kommer att följas av fler liknande arbetsmöten.

Stort intresse för workshop om hållbarhet
Intresset för workshop om hållbar teknik var stort och såväl kommunrepresentanter som forskare deltog