Annelie Hedström
Annelie Hedström

Annelie Hedström

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie.Hedstrom@ltu.se
0920-492309
R118 Luleå

Annelie Hedströms huvudsakliga forskningsinteresse kan relateras till utveckling av resurseffektiva, robusta och hållbara avloppssystem. Under de senaste åren har fokus legat på utveckling av ledningsnätsforskning inom forskningsklustret Dag&Nät. Forskningen involverar frågeställningar rörande ledningsförnyelse och koordinering med gatuförnyelse, tillskottsvatten och korskopplade dag- och spillvattenledningar, innovativ ledningsläggning och effekter på ledningsnät till följd av ändrade hushållsvanor, installation av matavfallskvarnar samt installation av vatten- och energibesparande utrustning. Det initiala forskningsområdet under doktorandstudierna rörde småskalig avloppsvattenbehandling vilket har utvecklats under åren med utveckling av experimentella metoder, modellering och fältstudier av bland annat små avloppssystems funktion. Annelie är också involverad i projekt rörande avancerade reningskomponenter för dagvatten såsom kemisk fällning och zeolitfilter och varit involverad i forskningsprojekt som kan relateras till planeringsprocesser för ökad implementering av hållbara dagvattenssystem. Annelie medverkar även regelbundet i projekt som syftar till utvärdering av systemlösningar och utveckling av beslutsstöd med multikriteriemetoder.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Temperature performance of a heat-traced utilidor for sewer and water pipes in seasonally frozen ground (2020)

Pericault. Y, Risberg. M, Viklander. M, Hedström. A
Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 97
Artikel i tidskrift

Underground pipelines and railway infrastructure (2020)

failure consequences and restrictions
Garmabaki. A, Marklund. S, Thaduri. A, Hedström. A, Kumar. U
Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 16, nr. 3, s. 412-430
Konferensbidrag

A Survey on Underground Pipelines and Railway Infrastructure at Cross-Sections (2019)

Garmabaki. A, Thaduri. A, Hedström. A, Kumar. U, Laue. J, Marklund. S, et al.
Ingår i: ESREL-2019, 2019
Artikel i tidskrift

Assessing the sustainability of on-site sanitation systems using multi-criteria analysis (2019)

Vidal. B, Hedström. A, Barraud. S, Kärrman. E, Herrmann. I
Environmental Science: Water Research & Technology, Vol. 5, s. 1599-1615
Konferensbidrag

Correcting for the impact of past coordination on the estimation of pipe cohorts survival functions (2019)

Pericault. Y, Bruaset. S, Ugarelli. R, Viklander. M, Hedström. A
Paper presented at : 9th International Conference on Sewer Processes & Networks, Aalborg Denmark, August 27-30 2019