Energieffektivisering i industrin och samhället

Kontakt

Jan Dahl

Dahl, Jan - Professor

Organisation: Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491243
E-post: Jan.Dahl@ltu.se
Rum: E155 - Luleå»
Anna-Lena Ljung

Ljung, Anna-Lena - Universitetslektor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491320
Rum: E814 - Luleå»
Andrea Toffolo

Toffolo, Andrea - Professor

Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493416
Rum: E149 - Luleå»