Smarta maskiner och material

Smarta maskiner och material inbegriper flera kompetensområden såsom modellering, simulering, sensorer och applikationer inom SM2 vilket gör Luleå tekniska universitet till en naturlig partner för universitet och företag över hela världen.

Inom området utvecklas ny teknik och nya material som gör framtidens maskiner effektivare, lättare smartare och säkrare samtidigt som maskinernas inverkan på natur, klimat och människor minimeras.

Framtidens maskiner måste bli effektivare, lättare, smartare, säkrare och ha minimal inverkan på klimat, natur och människa. Effektivare och lättare för att reducera energiförbrukning, kostnader och naturresursanvändning. Smartare och säkrare för att kunna erbjuda ökad flexibilitet, mer autonomi och minskad risk för skador. Framtidens maskiner kommer att bli alltmer integrerade med tjänster kopplade till maskinens användning, t.ex. genom att leverantören tar ansvar för en produkt under hela dess användningstid.

Vid LTU utvecklas ny teknik och nya material som gör det möjligt att minimera vikt, maximera hållfasthet, slitagetålighet, verkningsgrad och robusthet, att kunna övervaka en produkt på avstånd samt att kunna tolka signaler och vidta åtgärder med hjälp av intelligenta automatiska metoder.

Presentation av smarta maskiner och material

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.89572!/file/SM2%20general%20presentation-Jan2015.pdf]

Kontaktpersoner

Lundström, Staffan - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Emami, Nazanin - Professor
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491939

Sidansvarig och kontakt: Åsa Svedjeholm

Publicerad: 13 december 2013

Uppdaterad: 5 oktober 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017