Hoppa till innehållet
Smarta maskiner och material

Smarta maskiner och material

Smarta maskiner och material inbegriper flera kompetensområden såsom modellering, simulering, sensorer och applikationer inom SM2 vilket gör Luleå tekniska universitet till en naturlig partner för universitet och företag över hela världen.

Inom området utvecklas ny teknik och nya material som gör framtidens maskiner effektivare, lättare smartare och säkrare samtidigt som maskinernas inverkan på natur, klimat och människor minimeras.

Framtidens maskiner måste bli effektivare, lättare, smartare, säkrare och ha minimal inverkan på klimat, natur och människa. Effektivare och lättare för att reducera energiförbrukning, kostnader och naturresursanvändning. Smartare och säkrare för att kunna erbjuda ökad flexibilitet, mer autonomi och minskad risk för skador. Framtidens maskiner kommer att bli alltmer integrerade med tjänster kopplade till maskinens användning, t.ex. genom att leverantören tar ansvar för en produkt under hela dess användningstid.

Vid LTU utvecklas ny teknik och nya material som gör det möjligt att minimera vikt, maximera hållfasthet, slitagetålighet, verkningsgrad och robusthet, att kunna övervaka en produkt på avstånd samt att kunna tolka signaler och vidta åtgärder med hjälp av intelligenta automatiska metoder.

Kontaktpersoner

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Nazanin Emami

Emami, Nazanin - Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491939