Hoppa till innehållet
Hållbara transporter

Hållbara transporter

Hållbara transporter omfattar forskning och innovation för attraktiva, kostnadseffektiva och hållbara fraktlösningar anpassade efter samhällets behov.

Innovativa hållbara lösningar för framtida transporter och transportsystem krävs när flödet av gods ökar. LTU bedriver idag ledande forskning inom underhållsteknik för järnväg- och väg samt fordonsteknik och fordonstestning.

Framtidens hållbara transporter kommer att vara beroende av smarta och innovativa lösningar för att kunna hantera ett ökat godsflöde som samtidigt skall minska skadliga effekter på miljö och klimat. Krav på bättre interoperabilitet mellan olika trafikslag, bättre underhåll, lägre energianvändning samt ökad kapacitet av befintliga transportsystem kommer att krävas. Transporter av gods och människor skall fungera lika bra på vinter, vår, sommar och höst.

Vid LTU är forskningen inriktad på fordonsteknik, underhållssystem, fordonstestverksamhet i kallt klimat, vägteknik och rymdteknik. LTU har en ledande roll inom underhållsteknik inom järnväg och väg, inom fordonstestning samt energieffektiv fordonsteknik.

Kontaktpersoner

Uday Kumar

Kumar, Uday - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491826
Johan Casselgren

Johan Casselgren, Biträdande professor

Telefon: 0920-491409
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik