Hoppa till innehållet
Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Forskare, doktorander eller företag kan behöva avancerade verktyg för att kunna genomföra sin forskning – så kallad forskningsinfrastruktur. Exempel är tekniska analyser, databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg.

Luleå tekniska universitet, som är känt för sina stora forskningsmiljöer, öppnar nu upp några av sina laboratorier för samverkan med andra universitet och näringsliv. För att kunna finansiera fortsatta investeringar, underhåll och kompetensutveckling inom våra infrastruktur för forskning och utbildning är hög nyttjandegrad och tillgänglighet för strategiska partners av största vikt.

Arbetet med tillgängliggörande av våra laboratorier pågår och först ut är LUMIA - Luleå Material Imaging and Analysis, en sammanslagning av fyra laboratorier som bedriver mikroanalys av olika fasta material i 2D/3D.

Labben befattar sig med alltifrån medicinska munskydd till höghållfasta stål till spårelement i mineral till zeolitmembran. Tre laboratorier för svepelektronmikroskopi samt ett laboratorium för röntgentomografi är knutet till sammanslagningen.

LUMIA är till för forskare, doktorander och organisationer/företag som har behov av avancerad materialanalys i 2D/3D och kan med fördel utgöra en instegsmiljö till senare analyser vid nationella och internationella forskningsinfrastrukturer som MAX IV/ESS.

Verksamhetsledare

Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039