Hoppa till innehållet

Malmgeologer på isländsk vulkan

Publicerad: 8 juni 2022

Forskare från malmgeologi vid Luleå tekniska universitet har tillbringat en vecka på världens längsta bergskedja. Bergskedjan som till 90 % ligger under vatten och löper ca 6500 mil runt jorden kallas den mittoceanska ryggen.

De högsta topparna, från havsbotten räknat, är ca 3000 m. På Island sticker bergskedjan upp över havsytan och man kan där studera denna fascinerande formation som är en plattgräns i jordskorpan. Här glider den nordamerikanska och den euroasiatiska plattan ifrån varandra med ca 2 cm per år. Eftersom Island ligger mitt på den här plattgränsen innebär det att Island hela tiden (långsamt) växer till ytan.

På plats på Island kunde forskarna studera de strukturer och sprickzoner som bildas i jordskorpan i och med plattornas rörelser. Längs sprickzonerna tränger då och då magma upp och ger vulkanutbrott. Under 2021 var det ett utbrott vid Fagradalsfjall, i sydvästra Island. Forskarna besökte detta område som nu är ett (fortfarande rykande) lavaflöde som stelnat tillräckligt mycket för att man ska kunna gå omkring på det för att undersöka och bättre förstå strukturerna samt bildandet av de vulkaniska bergarterna.

– Magmatiska processer kan också göra att metaller koncentreras till malmer. Därför är det viktigt att som malmgeolog studera och förstå hur dessa processer fungerar i nutid, för att sedan tillämpa den kunskapen på äldre berggrund, till exempel den som vi har i Sverige, säger Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid universitetet.

– Vi fick möjlighet att provta borrkärnor från den geologiskt unga vulkaniska berggrunden på Island, genom Carbfix-projektet, och kommande analyser av dessa prover kommer att ge oss data och kunskap som vi kan överföra till ett CCS-projekt där vi undersöker potentialen för CO2-lagring i den äldre svenska berggrunden, säger Glenn Bark, forskare och universitetslektor.

– Sprickorna och strukturerna som skapas i berggrunden genom att de tektoniska plattorna rör sig ifrån varandra ger utrymme för att magma kan tränga upp till jordytan vilket resulterar i frekventa jordskalv i området runt Fagradalsfjall. Veckan vi tillbringade på Island registrerades flera hundra jordskalv men de flesta är små och inte kännbara säger Tobias Bauer, biträdande professor i malmgeologi.

Fältstudierna på Island gjordes i samband med det nordiska geologiska vintermötet, en vetenskaplig konferens som hålls vartannat år i de nordiska länderna.

Christina Wanhainen

Christina Wanhainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492401
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Telefon: 0920-491039
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Tobias Bauer

Tobias Bauer, Biträdande professor

Telefon: 0920-492150
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar