Hoppa till innehållet
Christina Wanhainen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"SUN handlar om hur vi kan nyttja våra naturresurser på ett smart och balanserat sätt"

Publicerad: 31 maj 2022

Christina Wanhainen är professor i malmgeologi och vetenskaplig ledare för SUN.

Berätta lite om dig själv!

Jag är uppvuxen i Bureå i Västerbotten och arbetade där och i Skellefteå några år innan jag flyttade till Uppsala för att läsa till berggrundsgeolog. Jag flyttade till Luleå 1998 för att doktorera. Här bor jag fortfarande, med man och tre barn. Fritiden spenderar jag helst utomhus, träningsklädd eller med en kaffetermos, eller på en auktion eller loppis.

Vad forskar du om just nu?

Min forskning handlar mest om mindre beståndsdelar av en malm, spårmetaller som skulle kunna bli framtida biprodukter, till exempel kobolt, rhenium och sällsynta jordartsmetaller. Hur och varför har de hamnat där? Jag studerar också spårbarhet av vissa malmmineral, och möjligheten att använda svensk berggrund för lagring av koldioxid.   

Hur kommer det sig att du började forska inom ditt ämne?

Efter examen arbetade jag med koppar- och guldprospektering för ett utländskt bolag men saknade att få tiden att undersöka vidare, att få dyka ner i detaljer, ta fram ny kunskap, och förstå. När det dök upp en doktorandtjänst på Luleå tekniska universitet i Malmgeologi så tänkte jag att det kanske kunde vara något för mig, och det var det!

Hur spelar din forskning roll inom SUN?

Till alla de fossilfria energisystem som världen nu måste investera i krävs mängder av metaller och mineral. Var finns dom? Sverige har en lång tradition av att leta efter basmetaller och guld, men många av de metaller som nu behövs har vi mindre kunskap om. I min forskning tittar jag på hur och var dessa sitter i jordskorpan och vilka beskaffenheter hos dem eller deras värdmineral man kan använda sig av för att hitta dem i berggrunden. Spårbarhet handlar om att kunna visa vilken gruva eller gruvdistrikt en metall kommer ifrån. När svensk gruvindustri blivit klimatneutral så blir det viktigt för företagen att visa att deras metaller kommer från en grön gruva.

Vilken är den roligaste upptäckten/resultat du gjort/tagit fram som forskare?

Att hitta och identifiera ovanliga mineral som också blir viktiga pusselbitar i förståelsen för hur en malm bildats är superhäftigt. När jag studerade Aitikmalmens bildning hittade jag till exempel thaumasit och pyrosmalit, som båda bidrog på sitt sätt till att bilden klarnade. Jag var också den förste som hittade synligt guld i Aitiks borrkärnor, då blev det ståhej!  

Vad vill du uppnå under din forskningskarriär?

Jag vill ha roligt, göra nya upptäckter, lära mig så mycket som möjligt om allt möjligt, och gärna agera språkrör så att klyftan mellan forskare och allmänhet minskar. Jag hoppas att det jag gör på olika sätt bidrar till en lyckad grön omställning.

Vad är det roligaste/mest utmanande med att vara en del av SUN?

Det roligaste OCH det mest utmanande är att få diskutera komplexa och viktiga frågeställningar med forskare med helt annan expertis och kompetens än jag själv besitter, att vända och vrida på argument och försöka hitta rätt typ av forskningsfrågor och satsningar där Luleå tekniska universitets forskare verkligen kan göra skillnad. Att även få diskutera utmaningar och visioner med de företag, myndigheter och intresseorganisationer som deltar i SUNs strategiska råd känns väldigt berikande.

Varför tycker du att SUN är viktigt?

SUN handlar om hur vi kan nyttja våra naturresurser på ett smart och balanserat sätt, i samklang med industri, natur och samhälle, med den gröna omställningen i fokus. Hur gör man detta på bästa sätt? Det är en oerhört komplicerad fråga och just därför är det viktigt att den lyfts och beforskas, av multidisciplinära forskningsgrupper.

Kontakt

Christina Wanhainen

Christina Wanhainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492401
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser