Hoppa till innehållet

En grönare rymd

Publicerad: 3 maj 2023

Teknik i rymden kan ge en lägesbild av det som händer på jorden. Till exempel kan vi använda data från satelliter för att få information om allt från bränder, torka och avverkning av regnskogar, till oljeutsläpp och isars tjocklek. Med hjälp av rymddata kan vi lära oss hur klimatförändringarna ser ut, och vilka åtgärder som ger effekt.

På Luleå tekniska universitet bygger vi satelliter för att demonstrera och utveckla den här rymdtekniken. Vi forskar också om rymdskrot. Mer än 1 000 satelliter skickas upp i rymden varje år, men väldigt få av dem återvinns och återbrukas. Satelliterna blir i stället rymdskrot och det vill vi ändra på. I framtiden behöver vi återvinna och återanvända mycket mer än vi gör i dag. Vi behöver helt enkelt minska svinnet och återvinna vårt rymdskräp.

Hur funkar återvinning i rymden?

Vi tittar på en lösning för att samla in förbrukade satelliter och annat skräp från kollisioner, som i sin tur kan användas för att tillverka nya satelliter. Om vi lyckas skulle vi kunna förse en materialintensiv bransch med återvunnet material vid framställning av nya produkter eller drivmedel.

Anna Öhrwall Rönnbäck är professor i produktinnovation. Hon förklarar:

– Den lösning vi tänker oss är lite som en Pac-Man, figuren från den japanska videospelsserien, med en mun som fångar och ”äter” rymdskrot. Materialet bearbetas, smälts eller kyls ner och kan sedan återanvändas i rymden. 

Kontakt: Anna Öhrwall Rönnbäck