Hoppa till innehållet

Atmosfärsvetenskap

Vi undersöker jordens och andra planetkroppars interaktioner med deras miljö. Våra forskningsämnen inkluderar mass- och energiflöden inom planeter och deras atmosfärer, samt snö, is och smuts i mark- och rymdmiljöer.

Vi utvecklar instrument för användning på marken, på ballonger och på rymdfarkoster och analyserar data från jordobservationssatelliter och rymdprober.

Luftburet experiment i tyngdlöshet

Alex Moore, doktorand i atmosfärsvetenskap på Luleå tekniska universitet, har genomfört ett experiment uppe i himlen för att bekräfta användningen av en penetrometer, vanligtvis använd inom ostädling, som en metod för att analysera ytmaterial på asteroider.

Astronaut toppbild
Rymdteknik gör nytta på jorden

Rymdtekniken kan ge oss en lägesbild av klimatförändringar och planetens hälsa. I norra Sverige finns en infrastruktur med forskning, utbildning och industri som i nära samverkan bidrar till den gröna omställningen.

Dvärgplaneten Ceres, saltkrater, LTU, Luleås tekniska universitet
Rymduppdrag kan hjälpa till att förklara uppkomsten av solsystem

Dvärgplaneten Ceres tillhör gruppen havsvärldar som är solsystemkroppar där stora mängder flytande vatten finns eller har funnits. Forskare inom atmosfärsvetenskap på Luleå tekniska universitet leder nu en internationell grupp med 80 forskare, där målet är att kunna landa på Ceres och analysera ytmaterialet på dvärgplaneten, för att därigenom få viktig kunskap om livets uppkomst i solsystemet.

Bild av ett jordklot, Luleå tekniska universitet
Fortsatt rymdinnovation

Projektet RIT2021 får en fortsättning. Syftet är fortsatt att stödja samverkande innovation genom tillämpad forskning, utökade labb- och testanläggningar och affärsutveckling för små och medelstora företag.

Jessica Meir, NASA-astronaut och hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet
Tyngdlöshet, Spider-Man och nya perspektiv

Jessica Meir tillbringade 205 dagar i rymden på Internationella rymdstationen (ISS). Hon är NASA-astronaut, marinbiolog och fysiolog – samt hedersdoktor här på Luleå tekniska universitet.

KvarkenSat, Luleå tekniska universitet
Universitetet bygger svensk-finsk satellit

Ett samarbete mellan svenska och finska lärosäten och forskningsinstitut, ska resultera i att en nanosatellit, KvarkenSat, ska sändas upp i omloppsbana runt jorden. Satelliten byggs av forskare vid Luleå tekniska universitet och ska förse olika aktörer med rymddata.