Luleå University of Technology
Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

GAS "FORSKNINGSKOMMUNIKATION" Ph.D. KURS

Publicerad: 6 september 2019

Det är första gången denna typ av utbildning ges på ett universitet.

Som en del av GAS Science-kommunikationsstrategin är utbildning en nyckelpunkt för att förbättra forskarens kommunikationsförmåga. Den tidigare erfarenheten av GAS inom detta område kommer att delas med andra SRT (1) doktorander. Studenter ska lära sig hur man interagerar med olika slags publik som finansieringsinstitut, företag, lärare, journalister, följare på sociala medier, etc. ... Några av de viktigaste resultaten av de projekt som implementerats av GAS när det gäller utbildning och kommunikation kommer att introduceras i en roman kurs, som kommer att ges av Dr. José Antonio Gordillo, baserat på den erfarenhet av forskningskommunikation som han har implementerat vid GAS-gruppen under de senaste två åren.

I denna kurs, Ph.D. eleverna förvärvar vissa grundläggande färdigheter och verktyg för att identifiera, ansluta och involvera vissa specifika målgrupper i sina forskningsprojekt. En aspekt som ska lyfts fram är riktiga publikers deltagande i kursen tack vare lokala partners som deltar i kursen som LTU Gant Office , LTU Business , Artic Business Inkubator , Kideus , New Scientist Festival , Samhällsmediciniska funktion I Norrbotten eller Kråkbergsskolan . Ph.D. studenter kommer också att lära sig att utforma en effektiv kommunikationsstrategi för att göra deras forskningsämne relevant när det gäller verkliga sociala behov

Idag lever vetenskapsinstitutioner som universitet eller forskningsinstitut en revolution i hur de skapar, delar, undervisar och överför kunskapen till samhället. Ett “Open Science” -paradigm ersätter snabbt den klassiska modellen baserad på informationsbrist, individuell utbildning, expertishierarki, hypotesundersökning och peer review-publikationer. Fenomen som digitalisering, Open Access-data eller science crowddsourcing har förändrats radikalt hur vetenskap utformas, praktiseras och distribueras. Denna kurs är det första steget för att introducera forskare till denna nya ram för att göra sitt arbete annorlunda och förbättra deras sociala inverkan.

Anmälan till SRT-doktorand på: jose.antonio.gordillo.martorell@ltu.se