Team scientists in sterile garment during one of the sampling campaigns
: Armando Azua-Bustos och projektet "Undersökning av transport av biomassa och aerosoler genom atmosfären i Mars-analoger: implikation för planetskydd under kolonisering och utforskning". PI: María-Paz Zorzano Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Researh On Atacama som hyperarid analog till Mars

Publicerad: 27 augusti 2019

Huvudresultaten av detta arbete har sammanfattats i två artiklar som väcker stor uppmärksamhet.

I juni 2018 valdes två projekt från GAS- teamet ut inom ramen för utmaningen för rymdbosättning av Mohammed bin Rashid (MBR) från Dubai Future Foundation : ”Vattenodling på Mars: In situ-resursutnyttjande (ISRU) för framtida prospektering av Mars och jordens torra regioner ”Och” Undersökning av transport av biomassa och aerosoler genom atmosfären i Mars-analoger: implikation för planetskydd under kolonisering och utforskning ”. Varje projekt beviljades med ”frö” -finansiering i 6 månader. Detta samtal finansierade 35 framgångsrika applikationer via den öppna forskningsplattformen Guaana.com. MBR Center for Accelerated Research har visat upp projektet "Vattenodling på Mars: Resursutnyttjande på plats (ISRU) för framtida Marsutforskning och torra områden i jorden", ledd av professor Javier Martín-Torres, tillsammans med andra sju projekt som exempel på forskning som kan ha potential att hjälpa oss tillbaka på jorden.

Det andra projektet, "Undersökning av transport av biomassa och aerosoler genom atmosfären i Mars-analoger: implikation för planetarisk skydd under kolonisering och utforskning" har gett nya resultat som har rapporterats till Dubai Future Foundation (3) och publicerats i två artiklar som väcker stor uppmärksamhet. Det huvudsakliga målet för projektet som föreslogs och leddes av prof. Maria-Paz Zorzano till samtalet MBR Space Settlement Challenge var att undersöka rollen som atmosfärisk cirkulation på flygtransport av biomassa och aerosoler i en av de torraste miljöerna på jorden, Atacamaöknen (Chile). Teamet undersökte Atacama som en analog för biomassa och föroreningar transport på Mars. Öknen valdes också för att förbättra vår förståelse av miljöförhållandena i hyper torra regioner (på jorden) och bedöma och kalibrera prestandan för numeriska modeller mot de tillgängliga observationerna (från fjärranalysplattformar och platsväderplatser på plats). Slutligen är denna hyper-torra miljö optimal för att undersöka de livsformer som kan transporteras i luften och överleva på denna plats genom att identifiera de mikrobiella arter som kan växa i olika växande media och direkt analysera Deoxyribonucleic Acid (DNA) av dammprover för att bedöma identiteten för icke-odlingsbara mikroorganismer som anländer till varje plats.

Huvudresultaten av detta arbete har sammanfattats i två artiklar som väcker stor uppmärksamhet:

- Ricardo Fonseca, María-Paz Zorzano, Armando Azua, Carlos González-Silva, FJ Martín-Torres, 2019 En yttemperatur och fukt Inter-jämförelse Studie av väderforskning och prognosmodell, in situ-mätningar och satellitobservationer över Atacama Desert, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. https://doi.org/10.1002/qj.3553

- Armando Azua-Bustos, Carlos González-Silva, Miguel Ángel Fernández-Martínez, Cristián Arenas-Fajardo, Ricardo Fonseca, F. Javier Martín-Torres, Maite Fernández-Sampedro, Alberto G. Fairén, María-Paz Zorzano, 2019 Aeolian transport av livskraftigt mikrobiellt liv över Atacamaöknen, Chile: Implikationer för Mars, vetenskapliga rapporter. DOI: 10.1038 / s41598-019-47394-z