Hoppa till innehållet

Rymdtekniska system

Vi bedriver forskning inom design, utveckling, montering, kvalificering, testning och drift av mark-, rymd- och avfyrningssegment. Vi utforskar små himlakroppar, rymdfarkostflygelektronik, raketframdrivningssystem och diagnostik, små satelliter och andra mikrogravitationsplattformar.

Vi utvecklar delsystem, nyttolaster och rymdfarkoster för tekniska demonstrationer samt rymdapplikationer och prospektering för operationer på marken, i atmosfären, i jordens omloppsbana och där bortom.

Bild av ett jordklot, Luleå tekniska universitet
Fortsatt rymdinnovation

Projektet RIT2021 får en fortsättning. Syftet är fortsatt att stödja samverkande innovation genom tillämpad forskning, utökade labb- och testanläggningar och affärsutveckling för små och medelstora företag.

Jessica Meir, NASA-astronaut och hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet
Tyngdlöshet, Spider-Man och nya perspektiv

Jessica Meir tillbringade 205 dagar i rymden på Internationella rymdstationen (ISS). Hon är NASA-astronaut, marinbiolog och fysiolog – samt hedersdoktor här på Luleå tekniska universitet.

KvarkenSat, Luleå tekniska universitet
Universitetet bygger svensk-finsk satellit

Ett samarbete mellan svenska och finska lärosäten och forskningsinstitut, ska resultera i att en nanosatellit, KvarkenSat, så småningom sänds upp i omloppsbana runt jorden. Satelliten byggs av forskare vid Luleå tekniska universitet och ska förse olika aktörer med rymddata.

Alexis Bohlin, Luleå tekniska universitet
Unik forskning ska ge grönare framdrivningssystem hos raketer

Antalet raketuppskjutningar förväntas öka i framtiden. Alexis Bohlin, forskare i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet, hoppas kunna bidra till grönare raketmotorbränsle och komponenter som ger mindre klimatpåverkan. – Målet är att förbättra verkningsgraden och minska utsläpp hos den moderna raketteknologin, säger Alexis Bohlin.

Forskare får asteroider uppkallade efter sig

Toliou och Tsirvoulis är de nya namnen på två asteroider. De döps efter Luleå tekniska universitets forskare Athanasia Toliou och Georgios Tsirvoulis för att uppmärksamma deras bidrag för att öka kunskapen om småplaneter.

Diane Delley, Luleå tekniska universitet
Rymdstudent fick Global Swede Award

Diane Delley, student vid masterprogrammet i rymdvetenskap och rymdteknik, har av Svenska institutet tilldelats Global Swede Award.